08 april 2013

Vi måste inte för evigt stå i Växjös skugga

Barometern har de senaste dagarna i en artikelserie jämfört Kalmar med Växjö. Växjö har bättre befolkningstillväxt, bättre bostadsbyggande, bättre företagsklimat, blåare styre och lägre skatt än Kalmar. Bland annat.

Det är ingen slump att det är så här. Företagande och initiativ välkomnas olika av styrande politiker i Kalmar och Växjö. Inger Hilmansson (FP) skriver idag mycket bra i Barometern om hur Kalmar kan vända på denna utveckling, om bara den politiska viljan finns.
Kalmarregionen hamnar långt ner i företagens utvärderingar och två viktiga skäl till Kalmar kommuns dåliga företagsklimat är, enligt Svenskt näringsliv den höga kommunalskatten och det faktum att entreprenörer inte välkomnas i den kommunala verksamheten. Det vill jag självklart ändra på!
Socialdemokraterna vill alltmer stänga Kvarnholmen för bilkörning och stänger därmed ner handeln i stadskärnan, vilken betyder långt mer för skatteintäkterna till Kalmar kommun och en levande stad än alla event som det kommunala bolaget Destination Kalmar kan komma på med våra skattepengar.
Ett nytt parkeringshus, som Folkpartiet föreslog 2004 har utretts sedan valåret 2006, och kan kanske bli ett spadtag valåret 2014. Men det ersätter inte ens de parkeringsplatser som tagits bort, så jag vill att vi redan nu bygger ett nytt parkeringshus i stationsområdet. Hela detta område måste nå upp till den kapacitet och komfort som framtidens resenärer kräver. Socialdemokraterna planerar att korta spårområdet.
Läs hela!

Inga kommentarer: