29 april 2013

Hur gör vi verklighet av praktikplatserna för SFI-studerande?

I eftermiddag sammanträder kommunfullmäktige. Inför interpellationsdebatterna har jag skickat in denna fråga, som jag kommer att diskutera med kommunalrådet Anette Lingmerth (S).
Jag har sedan tidigare följt upp kommunens mål att erbjuda 150 praktikplatser till SFI-studerande invandrare. Att som nyanländ i ett land snabbt få kontakter med arbetsmarknaden är viktigt både för språkutvecklingen och för att motverka att man fastnar i långvarigt utanförskap och bidragsberoende. Det är viktigt både för samhällsekonomin och för den enskilda människans livskvalitet. Därför har vi i Folkpartiet liberalerna i många år krävt att kommunen ska föregå med gott exempel och ordna praktikplatser åt SFI-studenter.

Den senaste årsredovisningen visar att kommunen till slut har uppnått målet att erbjuda 150 platser, och det är förstås ett steg framåt. Men så länge inte platserna även besätts så har det gjort föga nytta för människorna ifråga. Jag har inte sett några siffror om detta i tryck, men enligt muntligt besked från gymnasieförbundet i januari så hade knappt 40 platser besatts under 2012. Samtidigt har jag hört om flera SFI-studerande som beklagat att de inte fått någon praktik, så efterfrågan verkar det inte vara något fel på.

Med anledning av detta undrar jag:
  • Hur kommer kommunen att se till att de 150 erbjudna platserna verkligen leder till praktik för de SFI-studerande?
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna

Inga kommentarer: