11 april 2013

Det är patriarkatet, dumbom!

Bristen på jämställdhet i samhället drabbar kvinnor hårdast, anser jag. Men även män drabbas när förväntningar tvingar in dem i ”manliga” livsmönster – ofta skadliga för både hälsan och livslyckan. Jakten på jämställdhet är inte ”en kvinnofråga”, utan något som angår alla.

Exempel på detta får vi när Malmö Jämställdhetsbyrå skriver en debattartikel till försvar för feminismen. Problem för män som ibland skylls på att ”feminismen har gått för långt” beror egentligen på feminismens huvudfiende: patriarkatet.
Till exempel sägs att män oftare än kvinnor förlorar vårdnaden om gemensamma barn vid separation, att män utsätts för mer våld än kvinnor och att män har sämre hälsa och kortare förväntad livstid. (…) Problemet i samtliga ovanstående exempel är inte feminismen utan patriarkatet – som feminismen som bekant försöker få ett slut på. Låt oss titta på exemplen ett i taget.
Läs!

Inga kommentarer: