18 september 2013

FP: bjud in expert på sociala investeringsfonder till Kalmar!

Idag har jag skrivit till presidiet i Kalmar kommunfullmäktige och bett dem att bjuda in nationalekonomen Ingvar Nilsson till Kalmar inför ett kommande fullmäktige-möte. Jag vill att han ska dela med sig av goda råd och erfarenheter av sitt arbete med sociala investeringsfonder, eftersom kalmarpolitikerna snart ska fatta beslut om en sådan fond.

En ”social investering” är en långsiktig, förebyggande åtgärd, t ex tidiga insatser till en ungdom som är på väg att hamna på glid. Om vi kan förhindra att en ungdom växer upp till ett liv i utanförskap, missbruk eller rentav brottslighet, har vi inte bara sluppit en massa mänskligt lidande, utan även sparat in pengarna flera gånger om. Tidiga insatser skonar oss från både lidande och utgifter.

Bakgrunden är att när Kalmar kommun sålde en massa fastigheter för ett år sedan, avsattes 20 miljoner kronor av intäkterna till bildandet av ”stiftelse för förebyggande socialt arbete”. I våras skulle vi ha tagit beslut om stadgarna för denna stiftelse. Men efter att kommunens revisorer riktat skarp kritik, i linje med vårt återremiss-förslag från Folkpartiet, drogs ärendet tillbaka i sista stund. Nu vill jag att kommunen får mer kunskap om hur en social investeringsfond bör funka, innan nytt förslag till stadgar hamnar på våra bord.

Det känns viktigt att vi träffar mitt i prick med de här stadgarna. Det är första gången, som jag känner till, som vi möjliggör sociala satsningar med en längre tidshorisont än ett vanligt bokslut, och det kan bli tongivande för kommunens framtida arbete med dessa frågor. Det är inte heller varje dag som kommunen ”får över” tiotals miljoner kronor på det sätt som skedde i fjol, och därmed har möjlighet att satsa.

Ingvar Nilsson är en person som varit tongivande i frågan om sociala investeringsfonder, särskilt hos SKL. Jag hoppas att han kan bjudas hit för att berätta för kommunfullmäktige om hur sociala investeringsfonder har fungerat i andra kommuner där de har införts och vilka saker han anser att det är extra viktigt att vi slår vakt om när vi antar stadgar.

Inga kommentarer: