26 augusti 2013

Medborgarförslags-plädering ändrade politikernas beslut!

Astrid Aronsson, 15 år, lämnade in ett medborgarförslag om ett nytt övergångsställe på Tegelviksvägen vid Södra utmarken. Samhällsbyggnadsnämnden ville avslå hennes förslag. Men då bestämde sig Astrid för att åka till nämndens sammanträde när hennes förslag skulle tas upp – och hon fick nämnden att ändra sig. Detta rapporterar Östran.

Att Astrid överhuvud taget blev inbjuden att komma till nämnden och tala för sitt förslag är resultatet av en motion som jag fick igenom i kommunfullmäktige i fjol. Det är precis sånt här jag hoppades att det skulle leda till. Det är glädjande att se hur detta förbättrar dialogen mellan kommun och invånare. Hoppas att det inspirerar Astrid och andra att engagera sig ännu mer i sin närdemokrati!

Inga kommentarer: