23 augusti 2013

Minnesdag för nazismens och kommunismens offer

Idag är det internationell minnesdag för alla som fallit offer för nazismen och kommunismen. När jag tänker tillbaka på min skolgång och vad för historiska filmer och dokumentärer som gått på teve under min uppväxt, är det slående hur mycket mindre information jag fick om kommunismens illdåd, fastän den har betydligt fler människoliv på sitt samvete än nazismen, eller för den del samtliga krig under 1900-talet, och fortsätter döda. Utan mitt politiska intresse hade jag nog varit mycket okunnig om detta än idag.

Jag är tyvärr inte ensam om det. Ungdomars kunskap om kommunismens brott beskrivs som obefintlig. Det är oroande. Alla totalitära ideologier måste uppmärksammas, för varje ny generation, för att vi inte ska vara dömda att upprepa dessa hemskheter igen. Den ekonomiska krisen i Europa visar hur snabbt onda politiska krafter kan få medvind igen.

Vår demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) skriver om detta idag i DN:
Under mina skolår och senare i politiken kan jag vittna om att det inte finns någon starkare historielektion än att uppleva historien direkt från ett ögonvittne.
Jag har därför som demokratiminister gett Forum för Levande Historia i uppdrag att samla ögonvittnens berättelser om brott mot mänskligheten under både Förintelsen och kommunistiska regimer.
Berättelserna i sig skapar engagemang som pedagogiskt kan omsättas i insikter om vår gemensamma historia och användas i skolor för att öka kunskapen. Därmed kan vi också fördjupa kunskapen om intolerans, dess orsaker och effekter, men också förstärka demokratin.
Läs hela!

Inga kommentarer: