23 augusti 2013

Grön flagg på Västra Funkaboskolan

Idag har Västra Funkaboskolan hissat sin Grön Flagg, som de nyligen blivit certifierade för. Jag som har varit kontaktpolitiker för dem fick vara med vid flagghissningen.

Västra Funkabo har fokuserat sin Grön Flagg-certifiering på närmiljön. De har bland mycket annat gjort besök både i skogen i Djurängen och dämmet vid Svensknabben, och studerat djur- och växtliv där och hur naturen fungerar. De gröna elevambassadörerna Anton och Julius skötte flagghissandet, och sedan firade alla elever med glass.

Lärarna jag pratade med var minst lika stolta, och beskrev det som en lång väg för att få den här certifieringen!

Anton och Julius hissade……till flaggan stod i topp……och sedan åt alla glass!

Inga kommentarer: