14 januari 2013

FP det mest aktiva oppositionspartiet

Barometern gör idag ett stort reportage (ej online) om oppositionspartiernas arbete i Kalmar. ”FP ger mest för pengarna” konstaterar de, och pekar på att vi trots bara 4 mandat i kommunfullmäktige är det mest aktiva partiet som lägger flest motioner och interpellationer. De skriver även att Centerpartiet och Moderaterna blivit avsevärt mindre aktiva på dessa arenor sedan de började samarbeta med Socialdemokraterna, vilket jag bara kan beklaga.

Det förstås inte ett självändamål att spamma kommunen med motioner och interpellationer om de inte leder någon vart. Kvalitet är minst lika viktigt som kvantitet. Lyckligtvis kan vi peka på många saker som vi i Folkpartiet fått igenom genom vårt trägna arbete.

Vi tar vårt demokratiska uppdrag på allvar. Det är glädjande att vårt hårda arbete uppmärksammas, men jag önskar egentligen att fler partier vore lika aktiva som vi – både med att lägga förslag och att ställa frågor. Det är mycket som behöver göras i Kalmar!

Läs mer hos Inger Hilmansson.

Inga kommentarer: