21 januari 2013

Blandad kompott säkrar vår tillgång till energi

Sveriges har en basindustri som skapar många jobb, men som också kräver mycket elektricitet. För att säkra jobben i denna sektor är det viktigt att näringslivet har god tillgång till el till rimliga priser. Därför vill vi i Folkpartiet fortsätta satsa på kärnkraften, samtidigt som vi slår vakt om vattenkraft och andra energikällor också, och har stor tilltro till de landvinningar som den tekniska utvecklingen ger. Hade de rödgröna styrt Sverige så hade vi istället lidit av elbrist genom stängda kärnkraftverk. Vi hade varit tvungna att importera smutsig kolkraft och gas.

Idag skriver jag om detta i Västervikstidningen tillsammans med Eva Flyborg (FP), vår energipolitiska talesperson.

Inga kommentarer: