13 maj 2009

Fick nyss det slutliga förslaget om 6-9 skolor

Jag fick precis nya handlingar på mailen, säkert med anledning av vänstermajoritetens plötsliga vändning i frågan som jag även skrivit om här. Det var ju tacksamt att vi fick se det svart på vitt innan mötet trots allt.

Detta är alltså det förslag som S+V+MP vill att vi ska besluta på onsdag nästa vecka. Eftersom det är en fråga som engagerar många, så publicerar jag det här, så att vem som helst kan lämna synpunkter.

Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta:

  1. att upphäva delegationen från 2007-11-21 som medgav att verksamheterna och årskurserna tillåts vara rörliga mellan olika förskolor/skolor utan separat beslut i varje enskilt ärende
  2. att ingen utbyggnad/förändring av grundskolans lokaler får göras, om lediga lokaler finns på nätets (6)7-9 skola.
  3. att förskoleutbyggnad primärt skall prövas mot möjligheten att konvertera befintliga skollokaler till förskolelokaler
  4. att verksamheten för skolenheterna skall organiseras enligt ett F-5 och 6-9 perspektiv
  5. att verksamhetsförändringen skall vara genomförd senast 2010-07-01 för samtliga enheter, förutom Rocknebyskolan, Åbyskolan, Trekantenskolan och Rinkabyholmsskolan.
  6. att inriktningen i den pedagogiska verksamheten, organiseringen av personal och undervisning skall genomföras i enlighet med (6)7-9 skolornas beskrivningar
  7. att implementeringsprocessen skall genomföras i enlighet med de punkter som elevkonsekvensutredningen lyfter fram, såsom lokalmässig planering med hemklassrum, ansvarig klasslärare, anpassning av den fysiska inne- och utemiljön, elevernas behov av vuxenkontakt under hela skoldagen, aktiviteter under lektionsfri tid, samt elever med behov av särskilt stöd och deras behov av en anpassad pedagogisk situation.

De som fortfarande drar ett kort strå här, i den mån man kan prata om sånt, är föräldrarna och barnen till 6:or i stadskärnan. Men jag har förstått det som att de är mer försiktigt neutrala, jämfört med medborgarna i ytterområdena, så det kanske är OK?

Spontant är jag inte så pigg på punkt 1, för jag tycker att den ger en välbehövlig flexibilitet för skolorna. Det är ju skolpersonalen som har daglig kontakt med föräldrar och elever och kan känna av behoven.

Jag är dock glad att majoriteten lyssnade på föräldrarna – till slut. Jag tolkar detta som att de delar uppfattningen om att barnen i ytterområdena får plats i nuvarande F-6 lokaler.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Nu känner man sig väldigt frågande:
Gällande punkt 1:
Det var ju just detta Cecilia Strömberg påpekade på presskonferensen i måndags att det var upp till varje rektor/skola att organisera verksamheten på bästa sätt!! De måste ju själva kunna välja om de lyfter in 6:ORNA i befintligt skick (samma elever, samma personal utan uppblandning med åk 7-9)pga lokalbrist på F-6 eller organiserar sig fullt ut där detta är möjligt till en 6-9-skola.
Har man denna flexibilitet - kan man ju även nyttja andra skolor i närområden istället för att bygga ut!!! Cecilia - säger hon en sak inför pressen och oss föräldrar och en annan sak inför Er?

Anonym sa...

Hej Björn
Det är ju helt riktigt att vi får plats i ytterområdena.
Däremot är Cecilias svängning gällande flexibiliteteten minst sagt upprörande och förvånande. Man sparar lika mycket pengar för kommunen genom att bara lyfta in 6:orna i högstadien - utan uppblandning! Därefter kommer vi från "landet" in i åk7. Det finns ingen vinst med 6-9 skola förutom ökade anpassningskostnader för kommunen.

Anonym sa...

Ja, vart försvann den omtalade flexibiliteten och valfriheten? Litar man inte på sin personal ute på enheterna längre som de hela tiden talat så varmt om och har stort förtroende för.Förstod att det var för bra för att vara sant när Cecilia Strömberg svarade på frågan - om hur det ska organiseras med en 6-9 organisation i stadskärnan men inte i ytterområdena, i Östra Småland 12/5. " Hur man organiserar sig kan och ska vi inte lägga oss i" Alltså varje enhet gör det som är bäst just för dem i en dialog tillsammans med föräldrarna.
Förutsättningen för att beslutet S,Voch MP presenterade, på presskonferensen i måndags, ska kunna genomföras är just att varje enhet ska kunna organisera utefter deras behov.( tex så som Barkestorp och Lindsdal tidigare gjort dvs lyfta upp åk 6 i befintlig klass pga lokalbehov men de är inte integrerade i högstadieorganisationen)
Det vill S,V och MP nu alltså ta bort, strålande genomtänkt. Märkligt att man ALDRIG ser till barnens bästa.Bort med flexibiliteten.Fantastiskt!
Kunskap krävs för att fatta bra beslut, kunskap får man söka , den serveras inte.

Anonym sa...

Varför är man så kär i en 6-9 organisation? Lägg korten på bordet och förklara och ge fakta, inte bara att det är så bra för att så många andra har gjort det. Vad är utredningarna som visar att det är så mycket bättre? De som genomfört 6-9 organisation gjorde det innan förslaget till den nya lärarutbildningen kom samt den nya skolplanen 2011, som båda använder sig av "den gamla satdieindelningen" av någon anledning ( kanske för att det är bra), dvs åk 1-3, 4-6 och 7-9 Avstämning i åk 3,6,9, men helt plötsligt skulle inte lärarna i åk6vara kompetenta att göra den avstämningen,hur många lärare i Kalmar kommun är inte kompetenta till att göra avstämning i åk 6 i dagsläget?
Vad är de pedagogiska vinsterna, förutom de omtalade No salarna. Och vad är bra för barnen?? Varför så bråttom och varför tar man bort FLEXIBILITETEN? Om det är lokalproblem är det väl bäst att ta problemen där de är.

Anonym sa...

Vart tog flexibiliteten vägen?? Litar de inte på sina rektorer??Och vad är den specifika kostnaden för de åtgärder som ska genomföras enligt konsekvensanalysen, för det har man väl räknat på så att det finns en verklig kostnad inte en "marginell" eller höftad kostnad i dessa besparingstider.

Anonym sa...

När man läser förslaget tror man ju inte att det kommer från samma person som talade med pressen i måndags. Vart tog flexibiliteten vägen? Tilliten till sina rektorer, dom som det var upp till att organisera, verkar vara som bortblåst! Och var kommer denna kärlek till 6-9 organistion ifrån? Kan det möjligen vara så att man behöver stryka tjänstemännen lite medhårs nu när man backar på det ursprungliga förslaget? Och den besparing man kunde gjort (6 milj) på att inte genomföra en 6-9 organisation, utan bara "lyft" in 6:or i befintlig organisation där och när behov finns går ju nu om intet eftersom förslaget kräver de åtgärder elevkonsekvesutredningen efterlyser.
Borde man inte efter att ha förkastat ett förslag göra nya utredningar, gå ut med ny informtion till föräldrar m m innan man över huvudtaget lägger fram ett förslag till beslut? Detta känns mycket förhastat.