23 april 2009

Mer och mer tveksam till 6-9-skolor

Diskussionen om 6-9 skolor i Kalmar kommun går hög. På Barn- och ungdomsnämndsmötet igår hade vi ett mycket givande möte, för vi politiker fick äntligen tillfälle att lyssna på och ställa frågor till både tjänstemännen på förvaltningen och representanter för föräldrarna samtidigt. Föräldrarna lade fram mycket övertygande argument. Efter diskussionen har jag börjat ifrågasätta om omorganisationen verkligen är motiverad.

(Lång historia kort: Vi har just nu många barnkullar i förskolan, men inte så många i högstadiet. Således står många 7-9 skolor halvtomma och med för mycket personal.)

En sak som jag hela tiden haft svårt att förstå, är varför vi ska fatta ett sånt här beslut övergripande för alla skolor i kommunen, dra alla över en kam. Behoven är ju olika i de olika skolorna. Det vore åtminstone bättre att ta ställning till omorganisationen nät för nät*. Men det allra bästa vore att rektorerna själva får komma överens om hur de ska fördela årskurserna från år till år. Vi har ju faktiskt inom nämnden givit dem den beslutsrätten redan idag.

Men det jag börjat tvivla på ang. omorganiseringen till 6-9 skolor, är om det verkligen kommer att bli för ont om lokaler i nuvarande förskolor, låg- och mellanstadier. Rektorer som föräldrarna talat med signalerar att de klarar det med nuvarande lokaler. Om det då skapar en sådan oro och motvilja bland föräldrarna, och om de anser att deras barn har det bättre i sexan på hemorten, ja då ska vi ju ta hänsyn till det. Det är ju deras barn.

Problemet är ju i grunden att den politiska vänstermajoriteten, som styrt över skolan och kommunen i snart femton år, inte har brytt sig om att anpassa sig efter de befolkningsförändringar som de har kunnat se ske i snart ett decennium. Och att de har sagt att ”vi ska bli 70 000 invånare” och ”hela Kalmar ska leva” samtidigt som de stoppat förskoleutbyggnader och skär ner på skolan år efter år. Sen försöker de skylla allt på friskolor, som bara står för runt en femtedel av deras elevtapp.


* = ett "nät" är en samling av skolor som tar hand om alla elever inom ett upptagningsområde.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Björn!
Vad härlig läsning för oss i föräldragruppen!
Så härligt att Du ifrågasätter om omorganisationen verkligen är motiverad!Och som sagt det är ju våra barn det berör!
Vi har även stämt av lärarsituationen: och det är ju så att vid oförändrad f-6 så går 4-9 lärare ner på 4-6 samt 1-7 kan gå ner på 1-3. Detta måste ju ske i vilket fall som helst antar vi då det är de små kullarna som ökar och att det är här man har pensionsavgångar.

Anonym sa...

Beslutsprocessen går för snabbt fram. Vi föräldrar fick information först i slutet på februari och i mars på de olika skolorna om förslaget till 6-9 organisation. Beslut i maj. Det är ingen som bjudit in oss föräldrar för dialog utan vi har skapat föräldrargrupp och tagit kontakterna med politikerna för att få fram våra åsikter. När vi träffade alliansens gruppledare tyckte de att vi skulle få träffa hela nämnden för att föra fram vår syn, det är vi glada för trots att vi bara fick 20 min med hela nämnden. Vi har lusläst fakta, underlag och slutrapport,ställt frågor men svaren har ändrats allt eftersom vi ställt motfrågor.Från början var allt baserat på faktiska siffror men nu mot slutet pratar man om framtida visioner av bostadsbyggande i ytterområdena mitt i finanskrisen. Varför har inte förvaltningen fått i uppdrag att titta på olika lösningar? Tack för att du lyssnar på oss och gav oss extra tid efter mötet!

Anonym sa...

Bra att det finns de som lyssnar på vad vi faktiskt säger och inte försöker vinkla det till att vi skulle försöka skydda våra små känsliga barn från de hemska stora barnen.
Vad säger lärarkåren? Det har ju faktiskt tidigare gjorts försök med åk.6 i högstadieskola i Kalmar och lärarna måste väl ha erfarenheter från detta.

Anonym sa...

hej Björn!
Äntligen det står dig fritt att själv ta kontakt med föräldrar gruppen och det förvånar mig att du som är en sådan engagerad politiker måste bli serverad!!!!
Poitik är att ta egna initiativ och inte bli serverad

Björn Brändewall sa...

(Varför är alla anonyma idag? Jaja, det får ni väl vara...)

Anonym 23:47, jag har haft tillfällen att vara ute och lyssna på föräldrar. Jag har haft tillfällen att ställa frågor till förvaltningen. Men detta var första gången jag hade alla i samma rum och kunde bolla frågorna fram och tillbaka, och det var det som gav ett mycket givande samtal där det uppkom saker som jag inte hade noterat innan.

Anonym 21:44, på vilka skolor har man provat detta?

Jag tror att det kommer att bli svårt att få med sig alla i nämnden på att bara säga nej till ett förslag som förvaltningen lagt ner enormt mycket tid på att bereda, om jag inte har något alternativt förslag att presentera. Men jag är osäker på vad det skulle vara, eftersom allt står och faller med om man håller med om att det finns ett behov.

Och som det ser ut just nu så tror jag inte att jag delar förvaltningens bedömning om att omorganiseringen behövs, även om jag måste gräva lite djupare innan jag slutligt tar ställning.