23 februari 2009

Påverka grundlagsutredningen!

Som liberal och demokrat blev jag väldigt glad i fjol när allianspartierna + mp hade kommit överens om ett förslag till nya grundlagar för Sverige. Det var som en önskelista med angelägna liberaliseringar som Sverige verkligen behöver, då våra grundlagar internationellt sett är mycket fattiga och omoderna.

Desto mer bestört blev jag när det stod klart att allianspartierna + mp, fastän de var i majoritet, i princip lämnade walk-over och lät socialdemokraterna komma med vilka ändringar de ville. Det förslag som nu är ute på remiss är betydligt svagare.

Men det är som sagt ute på remiss - till alla! Alla organisationer och privatpersoner får lämna sina synpunkter före den 30 april i år. Utnyttja din rätt som medborgare att se till att Sverige får grundlagar värdiga 2000-talet! Bl a Anne-Marie Pålsson har pekat på hur dåligt det står till och hur nuvarande grundlagar gjort det möjligt för socialdemokraterna att växa ihop med staten.

För att sammanfatta – här är några guldkorn som alliansen och mp var redo att ge oss:

  • Personvalsspärren tas bort. Flest kryss vinner. Makten över de folkvalda flyttas alltså från partierna till väljarna. Det blir personval på riktigt.
  • Skilda valdagar för riksdags- och lokalval. Ett val i taget, så att väljarna kan skilja på frågorna så att vi slipper åter se oärligheter som sossar som går till kommunval på frågor som inte beslutas av kommunen.
  • Sverige får en författningsdomstol. Politikerna får inte driva igenom grundlagsmässigt tveksamma lagar, som FRA-lagen, utan att det prövas mot grundlagarna i en domstol.

...men så här urvattnat blev det när socialdemokraterna hade fått säga sitt:

  • Personvalsspärren blir kvar, den sänks bara till fem procent, vilket fortfarande är på tok för högt. Vi kommer även fortsättningsvis få stå ut med riksdagsledamöter som är mer valda av sitt parti än av väljarna, och som därmed följer partipiskorna hellre än sin övertygelse.
  • Valdagarna skiljs inte. Sossarna anser att separata valdagar sänker valdeltagandet, och menar därmed att det är mer demokratiskt (eller åtminstone lättare för dem att vinna då?) att få halvhjärtade, oinformerade röster, jämfört med att partierna får svart på vitt att de kanske har lågt förtroende och därmed låg legitimitet.
  • Ingen författningsdomstol, bara ett borttagande av det s k "uppenbarhetsrekvisitiet".

Säg ifrån! Skicka ditt remissvar så att det har inkommit till Justitiedepartementet senast 30 april 2009.
E-post: registrator@justice.ministry.se
Adress: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm

På regeringens webbplats kan du läsa grundlagsutredningen och tips på hur ett remissvar skrivs bäst.

Inga kommentarer: