04 februari 2009

Jag sticker till Göteborg

Nu har jag hastigt anmält mig till Folkpartiets partiråd i helgen, där EP-valsedeln och det europapolitiska programmet ska fastslås. Jag har nämligen fått veta att jag som EP-kandidat har yttrande- och yrkanderätt på mötet, vilket jag tänker använda för att säga några ord om min syn på valberedningens förslag till valsedel och slå vakt om att programmet blir något som jag rakryggat kan gå till val på.

Inga kommentarer: