26 februari 2009

Vänstern lämnade walk-over – nu ska skolverksamheten genomlysas!

Gårdagens Barn- och ungdomsnämnd var oväntat lyckad. Ganska få från vänsterblocket hade valt att närvara på heldagsmötet, så vi i allianspartierna fick majoritet när beslut skulle tas! Det använde vi till att kräva en genomlysning av verksamheten, som ska genomföras av en extern konsult utan koppling till kommunen! Denne vill vi ska komma med förslag på vilka besparingar och effektiviseringar vi kan göra utan att gå ut över kärnverksamheten.

Detta är en översyn som vi i allianspartierna krävt i hela Kalmar kommun sedan flera år tillbaka, och det är glädjande att Barn- och ungdomsförvaltningen till slut får detta. Det är bara för andra nämnder att ta efter!

Annars hade vänsterpartierna velat att vi klubbade igenom bl a en neddragning av personal som skulle ha minskat personaltätheten i skolan och förskolan. (Och jag noterar i Östran att det var det som ordf. Cecilia Strömberg (s) glatt berättade för pressen efteråt, trots att hon hade förlorat voteringen.) Detta för att samma vänsterpartier i kommunfullmäktige hade krävt en besparing på 1 % av all verksamhet – igen – och utan att våga säga vad det är de vill ska stryka på foten. Utan att kunna prioritera. De drar in pengarna samtidigt som skolpersonalen har fler krav på sig än någonsin.

Att våra barn får en ordentlig utbildning, oavsett familjebakgrund, är en av de mest fundamentala uppgifter som kommunen har. Det tycker jag inte bara för att jag sitter i just den nämnden, utan det hade jag tyckt ändå. Därför har vi i Folkpartiet liberalerna sagt nej till vänstermajoritetens godtyckliga sparkrav och istället visat i våra budgetar att skolan är ett av de områden som vi prioriterar resurser till. Detta, och äldreomsorgen, är kommunens kärnverksamhet!

Men i Kalmar har vi politiska motståndare som på fullt allvar påstår att det är kommunal kärnverksamhet att ordna konstgräs på fotbollsplaner!! Då förstår man varför de har svårt att prioritera…

Inga kommentarer: