15 oktober 2013

Skolpraktik

Idag ska jag gå sida vid sida med en lärare på Dörbyskolan hela skoldagen och följa årskurs fem. Jag gör ofta besök på skolor i Kalmar för att se det går med vår skolpolitik och vad mer som behöver göras, men den här gången tänkte jag höja ambitionsnivån lite och följa en och samma lärare från morgon till skoldagens slut. Jag hoppas få en bättre inblick i helheten kring lärares vardag och arbetssituation.

Nu var bussen jag klev på så försenad att jag missade bytet på centralstationen och fick ta en senare buss till Smedby. Det börjar bra! :)

Inga kommentarer: