25 oktober 2013

Skillnaderna i höstbudgeten

I Barometern idag, tillsammans med allianskollegorna i riksdagen, skriver jag om skillnaderna mellan regeringens och socialdemokraternas budgetalternativ. Regeringens arbetslinje som gett ökade satsningar på vård-skola-omsorg ställs mot socialdemokraternas skattehöjningar för att bygga ut bidragssystemen.
Alliansen presenterade nyligen en budget med fokus på tillväxt och arbete med förstärkningar för hushållen. Ett femte jobbskatteavdrag, bättre villkor för företagande samt utbildnings- och välfärdssatsningar öppnar upp den svenska arbetsmarknaden för fler. 
I bjärt kontrast till detta har Socialdemokraterna presenterat förslag som äventyrar utgiftstaket samt lägger mer än 25 miljarder kronor i skattebördor på sysselsättningen för att bygga ut bidragssystemen.
Vi berör även Kalmar län, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu höjer landstingsskatten – för andra gången sedan valet. Det visar hur man inte ska ha blind tilltro till skattehöjningar som lösningen på alla problem. Klarade de inte ekonomin efter förra skattehöjningen, kommer de nog inte att göra det den här gången heller. En dåligt styrd organisation kommer att fortsätta att gå med underskott, oavsett hur mycket av andra människors pengar de roffar åt sig.

Läs hela!

Inga kommentarer: