11 oktober 2013

Bästa skolkommun!

Lärarförbundet har presenterat sin årliga rankning ”Bästa skolkommun”, där Kalmar kommun förbättrar sin position från plats 31 till plats 20. Det är positivt att vi går framåt på så många fronter. Jag ser detta som ett resultat av den striktare budgethållningen nämnden har haft sedan 2011, där majoriteten av skolans resurser går direkt till skolorna och är fredade från politiska nycker, vilket jag hade kämpat för i många år.

Men vi måste bli bättre på förbättra lärarnas arbetssituation. Regeringen kommer att ta bort många krav på dokumentation, vilket minskar administrationen så att lärarna kan vara mer i klassrummen. Detta arbete måste även fortsätta lokalt. Regeringen storsatsar även på höjda lärarlöner, som jag tänker se till att Kalmar använder väl.
De faktorer som försämras för Kalmars del är framförallt elevernas slutbetyg. ("Meritvärde år 9" och "Andel godkända år 9") Det är ett misslyckande att så många inte gick ut skolan med fullständiga betyg i fjol. Det berodde till stor del på att det var många nyanlända elever som gick ut det året, som inte hade hunnit gå så många år i svensk skola. För att ge alla lika chanser föreslår regeringen nu möjlighet till förlängd skolplikt för dessa samt utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever även i årskurs 1–5, bland annat efter ett remissvar från Kalmar kommun där jag påtalade detta behov.

Inga kommentarer: