14 februari 2010

Stora skillnader i skolornas förutsättningar

När Kalmars skolor betygsätts framgår det att lärarna gör ett fantastiskt arbete. Men den politiska styrningen är det tyvärr lite si och så med.

Precis som Jonas Hellberg skriver, så kommer Kalmar högt när Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund rankar landets skolkommuner. Men vi skolpolitiker bör titta på hela statistiken, inte bara på slutpoängen. Det är nämligen stora skillnader på de olika faktorer som har vägts in när denna slutpoäng satts.

[Skärmdump på lärarförbundets siffror för Kalmar 2006-2009.]

Undersökningen med de färskaste siffrorna visar att i områden som huvudsakligen är frukten av lärarnas och elevernas arbete:

  • godkända betyg
  • att eleverna blir behöriga till gymnasiet

där ligger Kalmar högt. Men på andra områden ligger Kalmar dåligt till, i flera fall rejält under rikssnittet:

  • lärartäthet
  • löner
  • personalhälsa
  • hur mycket resurser som avsätts till undervisningen

Dessa mindre smickrande resultat råkar vara just områden där politikerna, eller rättare sagt de styrande vänsterpartierna, har tydligast ansvar.

Här ser vi tyvärr resultatet av de årliga nedskärningar som vänstermajoriteten genomfört på skolan, med tillfälligt(?) uppehåll detta valår. Jag är rädd att detta kommer att påverka även lärarnas insatser. Fler arbetsuppgifter i form av politiska detaljregleringar, kombinerat med allt mindre resurser att utföra dem på, går kanske att uthärda i något år utan att gå in i väggen. Men risken finns att vi har en tickande bomb framför oss.

I Folkpartiet liberalerna har vi försökt göra något åt detta genom att i många år budgetera mer pengar till skolan och föreslå minskad detaljreglering. Tyvärr har vi ännu inte fått med oss vänsterpartierna på detta, och det är ju dom som styr än så länge. Men vi tänker fortsätta, för skolan är en av kommunens absolut viktigaste uppgifter.

Björn Brändewall (FP)
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar

(Insändare publicerad i Barometern-OT 2010-02-13.)

Inga kommentarer: