18 februari 2010

Jag frågar ut kommunalrådet om skolmaten

Kalmar är Sveriges femte sämsta kommun när det gäller att satsa pengar på skolmaten – fem kronor per måltid. Skolmatens vänner konstaterar att det är en fjärdedel mindre än genomsnittet i landet, men kommunalrådet Birgitta Elfström (S) vill inte lova mer pengar. Med anledning av detta har jag lämnat in följande interpellation som jag kommer att ställa på Kalmar kommunfullmäktige på måndag. Du kan komma dit, om du vill höra henne svara.

När får vi se en långsiktig satsning på skolmaten?

För drygt ett år sedan kunde vi läsa i tidningarna om hur lite pengar som går till skolmaten i Kalmar. Kommunledningen var då snabbt framme och lovade ett tillskott på 1,5 miljoner för 2009. Det är kul att veta att det finns pengar att hämta, bara man är tillräckligt högljudd.

Men det var 2009, det. Nu är det 2010, tillskottspengarna är slut, men eleverna ska fortfarande ha mat varje dag. Enligt siffror från SCB så är Kalmar en av de fem kommuner i landet som avsätter allra minst resurser på skolmaten. Prislapp och kvalitet går visserligen inte alltid hand i hand, men en bottenplacering som denna borde väl ändå mana till viss oro?

Nuvarande skollag ställer inga krav på innehåll, näring eller kvalitet på skolmaten. Detta kommer dock att tas med i den nya skollagen som utbildningsminister Jan Björklund (FP) arbetat fram, och som väntas träda i kraft den 1 juli 2011.

Hur pass väl kommer då Kalmar att kunna leva upp till dessa krav? Kommunledningen skrev ursprungligen att pengarna skulle tillföras ”för att på kort sikt garantera skolmatens kvalité”. Ja, ”kort sikt” blev det verkligen. Eftersom dessa pengar nu tagit slut, tolkar jag det som att kommunledningen anser att ”garanten” för skolmatens kvalité nu har försvunnit.

Därför blir jag förvånad när jag läser att kommunalrådet Birgitta Elfström (S), med anledning av den kommande omorganiseringen av kostverksamheten, inte vill avgöra om Kalmar ska försöka satsa mer pengar än Sveriges bottenskikt. Men denna omorganisation har ju knappt påbörjats och lär ta åratal innan den är fullt i drift.

Med anledning av detta undrar jag:

  • När kommer det att bli aktuellt att utvärdera om resurserna till skolmaten är tillräckliga?
  • Räcker det med ett ettårigt ekonomiskt tillskott när Kalmar är bland de fem ”snålaste” kommunerna i landet?

Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna

3 kommentarer:

Vanlig Person sa...

Björn,Ett tips är att kolla upp på Kalmar FFs hemsida om hur det kommer vara på nya arenan innan du skriver in till Barran..Länk http://www.kalmarff.se/news/kalmar-ffs-nya-arena-3

Där står det bla "Blir arenan handikappanpassad fullt ut? Kommer rullstolsburna att, på ett smidigt sätt, kunna ta sig till alla utrymmen?Svar:
Ja"

Björn Brändewall sa...

Problemet är att samma sak sa de om konstmuséet osv, men ändå blev det inte så i slutändan.

Björn Brändewall sa...

Kommentaren ovan berör ju inte skolmaten, utan en annan interpellation om tillgänglighet på arenan som jag också lämnat in i dagarna. Jag har lagt ut den interpellationen här, vilket jag hoppas rätar ut frågetecknen.