16 december 2009

S-V-MP vill inte veta vad deras mål för skolan kostar!

I Barometern-OT idag (inte online) skriver jag om hur vänstermajoriteten klubbade igenom en massa ofinansierade mål för skolan, trots att de redan antagit en hårt slimmad budget.

Skolorna i Kalmar har fått sin budget nedskuren av vänsterpolitikerna flera år i rad nu. Detta kände vi av i Barn- och ungdomsnämnden när budget skulle tas på senaste mötet. Socialdemokraterna begärde till och med att skolornas ekonomiska redovisningar skulle lyftas bort från ärendet; redovisningarna gav ingen smickrande bild av hur det är ställt med skolan i Kalmar.

Budgeten må vara i balans för i år, men det är utifrån en nedbantad verksamhet, där personalen redan pressats till sitt yttersta i flera år och nu förväntas fortsätta så. Barn med särskilda behov får inte tillräckligt stöd. Det finns inget som helst utrymme för oförutsedda utgifter 2010 - fastän vi vet att sådana alltid uppkommer under året.

Det är ingen rolig uppgift för mig att måla denna bild av skolan för barnens föräldrar. Men de har en rätt att få veta hur det ligger till. S-V-MP:s senaste ”satsningar” gör ingen stor skillnad, för det handlar mest bara om justeringar för ökade barnantal som kommunen ändå hade varit tvungen att göra.

Så vad gjorde man på nämnden, minuter efter att ha antagit denna hårt slimmade budget? Jo man klubbade igenom en flera sidor lång lista med ytterligare mål utan att veta hur mycket de kommer att kosta!

Missförstå mig inte – det är bra att kommunen har mål. Men då ska de vara tydliga, mätbara och finansierade mål. Målen som S-V-MP drev igenom var stundom vaga, mer som visioner, och inte ett enda var finansierat! I mina samtal med rektorer och lärare har signalerna varit entydiga: målen är dåligt förankrade, ökar detaljregleringen mer än de ökar nyttan och är ofta direkt kostnadsdrivande.

Hur mäts ”Samtliga ungdomar ska vara drogfria” när skolorna (tackolov!) inte utför drogtester? Hur ska man öka personalens miljökunskaper” utan att det kostar något? Ska de utbildas på fritiden utan lön, av en miljöexpert som föreläser gratis?

Men skolpersonalen förväntas bara lägga till detta utöver sina vanliga arbetsuppgifter, utan att det ska kosta något extra! Man behöver inte vara ett geni för att räkna ut att då kommer något annat att bli lidande.

Skolan är ett nationellt lagstadgat uppdrag, som redan är rejält reglerat i skollagen och läroplanen. Alla kommunala mål som går utöver lagen, hur vackra och lovvärda de än må vara, kommer att ta resurser ifrån detta. Särskilt med de nedskärningar på skolan som vänstern i kommunfullmäktige drivit igenom. Därför måste vi förtroendevalda hantera ekonomin med ansvar.

När målen skulle beslutas krävde därför vi i alliansen att först få veta vad varje mål kostar, och vart pengarna ska tas ifrån. Vi ville att framtida mål verkligen ska vara mätbara. Och vi ville att det skulle förankras med skolpersonalen, vilket inte hade skett.

I detta skede sade vi inte bu eller bä till något enskilt mål. Vi ville bara ha prislappar, så vi alla kunde veta vad det är vi beslutar om. Men även detta röstade vänsterblocket ner!

Därmed har vi det svart på vitt: vänstermajoriteten i Kalmar vill inte veta vad att deras politik kostar för skolan. De vill sätta upp höga mål, men de vill egentligen inte mäta om de uppnås. De vill inte diskutera målen med skolpersonalen innan de sätts (undantaget MP). De vill ha fina dokument som säger hur bra de styr skolan i Kalmar, men de är inte lika noga med den verklighet som finns bakom dokumenten.

Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar

Inga kommentarer: