06 februari 2010

Folkpartiets skolpoltik får tummen upp

Sebastian Hallén har läst Skolverkets senaste rapport som visar att skolresultaten sjunkit de senaste 20 åren. Rapporten pekar på vilka brister som detta berott på, och det är lyckligtvis just dessa brister som utbildningsminister Jan Björklund (FP) ägnat sig åt att åtgärda sedan alliansen kom till makten 2006. Det handlar bl a om att satsa på välutbildade lärare, att staten måste garantera likvärdig skola oavsett var man bor i landet, och att det behövs mer lärarledda lektioner.

Jag läser även att Lärarnas RIksförbund applåderar åt Björklunds senaste förslag, att utbilda särskilda lågstadielärare. Det behövs för att kunna garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna tidigt. Utan dessa grunder blir resten av grundskolan nästan som förlorade år, för om man inte kan läsa, skriva och räkna har man ju mycket svårare att hänga med i undervisningen.

Skolan är bland det absolut viktigaste som politiker har att besluta om, för skolan är varje människas språngbräda till livslång utveckling. Kunskap är makt, särskilt på 2000-talet, och med en skola som ger kunskap så ger vi människor makt över sina liv!

Inga kommentarer: