31 januari 2009

Spretiga be(s)ked om friskolor i telefonkatalogen

I måndags ställde jag min interpellation till Cecilia Strömberg (s) om varför friskolorna plockats bort ur telefonkatalogen. Jag frågade bland annat:

  • Ska inte alla skolor som godkänts av Skolverket och finansieras med våra skattepengar behandlas lika?

På detta lämnade Cecilia svaret att nej, de ska de inte. Inte om hon får bestämma i alla fall. Hon argumenterade från ett kommunperspektiv istället för ett medborgarperspektiv, och menade att kommunens dåliga ekonomi (den har varit dålig i rätt många år nu) tvingade dem att skära ned. Hon hänvisade dock till ett kommande lagförslag från alliansregeringen, där det ska bli obligatoriskt för kommunerna att behandla skolorna likvärdigt. Skönt att någon i vårt land prioriterar frågan i alla fall.

Cecilia svarade att friskolorna har samma skolpeng som de kommunala skolorna och att de får finansiera sin marknadsföring utifrån detta. Det var inte är kommunens sak att betala för den. Jag påpekade att detta inte är rättvis behandling; de kommunala skolorna har fått sin annonsering finansierad av kommunens informationsenhet, utan att behöva ta ifrån skolpengen.

Om nu allt bara var ett finansieringsproblem, så kan man fråga sig varför de inte hade kontaktat friskolorna och erbjudit dem att stå kvar mot betalning. Man hade ju inte tagit kontakt med dem alls! Skolorna jag haft konktakt med var helt ovetande om detta. En del var rent förbannade, för de brukade hänvisa föräldrar till det stället i telefonkatalogen. Här fick jag medhåll av Birgitta Axelsson Edström (v), som höll med om att kommunen hade skött kommunikationen dåligt, även om hon inte delade uppfattningen att friskolor ska behandlas lika.

sin blogg menar Cecilia att det är konservativt att efterfråga information i telefonkatalogen, eftersom hon själv använder internet. Själv argumenterade jag för att man ska vara ödmjuk inför att alla människor inte är likadana som en själv. Det är en av huvudanledningarna till att jag är liberal.

Om det nu enligt (s) inte är någon som läser det som står i telefonkatalogen, och det kostar 50 000 kr per sida: varför har vår vänsterstyrda kommun medvetet slösat bort skattepengar på att annonsera för alla kommunala skolor? Tänker de plocka bort även dessa telefonnummer i nästa års katalog? Denna fråga ställde jag, men det blev sista ordet i debatten för Cecilia gick inte fram i talarstolen efter det.

Inga kommentarer: