29 januari 2009

Offer för kvotering

Folkpartiets valberedning har presenterat sitt förslag till EP-valsedel. Och jag är lite missnöjd. Jag har nämligen flyttats ned ganska rejält jämfört med provvalet, alltså den plats som folkpartiets medlemmar ville att jag skulle ha.

Jag fick plats 31 i provvalet. Sedan dess har några på listan hoppat av, så jag skulle ha hamnat på 28. Men nu har valberedningen flyttat ned mig till 36 istället.

Detta är en "big deal", eftersom valsedeln sannolikt kommer att ha 30 namn på framsidan, som förra gången. Hamnar man längre ned blir det baksidan, och den är det många väljare som missar. Det är mycket svårare att få kryss då, eller att övertyga väljare om att deras röst på mig spelar roll.

Innan jag fortsätter vill jag förtydliga två saker:

  • Jag är inte (så värst) sur för min egen skull. Jag är sur för de konsekvenser detta får för hela Kalmar läns valkampanj. Kalmars länsförbund har medvetet nominerat mig som sin enda kandidat, just för att de hellre vill ha ett namn på framsidan istället för två på baksidan.
  • Jag har inget personligt emot någon av de som flyttats framför mig på listan. Det är självklart inte deras fel att de särbehandlats.

Denna bild visar hur valberedningen har flyttat omkring på namnen. Linjer är dragna för att förtydliga alla större ändringar.

Så vilka namn är det som har pressat ned mig? Eller rättare sagt: vilka har valberedningen gynnat så till den grad att jag flyttats ned? Jo:

  • Man har lyft fram stockholmare och v-götaland:are. Fastän valsedelns övre halva redan kryllar av folk från dessa län.
  • Man har lyft fram folk ända nerifrån plats 77 och lagt dem ovanför mig.
  • Man har lyft fram kvinnor.

Jag kan förstå att man lyfter upp vissa personer från botten av valresultatet, så att varje län ska få åtminstone en enda kandidat på listan. Men då borde ju dessa ha hamnat underst på listan. Jag förstår inte varför man lyfter dem så högt att de prejar ned oss som redan hade tagit oss in på listan av egen kraft - i mitt fall så att Kalmar läns enda kandidat hamnar på baksidan istället för framsidan. (Detsamma kan sägas om Gävleborgs kandidat.)

Visst, Gotlands och Södermanlands län behövde få in var sin kandidat. Men varför flytta dem ända till plats 26 och 35? Räcker det inte med 42 och 43?

Kvinna, man, kvinna, man... könsfördelningen är så mekaniskt fördelad att jag skulle kunna tro att det var en (s)-lista jag tittade på. Jag undrar vilka ytterligare egenskaper som de anser att man måste varva varannat av. Blå ögon, bruna ögon? Tjock, smal? Lång, kort?

Är det representativt att visa upp 50 % kvinnor, om bara 33 % av de som ställde upp i valet var kvinnor?

En dryg tredjedel av de som ställde upp i provvalet var kvinnor. Hade man tagit de 43 översta platserna i provvalsresultatet hade man fått ungefär samma proportioner. Folkpartimedlemmarna röstade alltså utan att gynna det ena könet nämnvärt. Man såg till person och inte till kön.

Men när valberedningen gjort sitt urval är det 47 % kvinnor! Alltså inte representativt för den grupp människor som ställde upp.

Jag beskriver mig som ett offer för kvotering. Men det är inte bara jag som är det, utan även kvinnorna på listan. De ställde upp i provvalet på samma premisser som jag, och behandlades rättvist i urvalsprocessen - tills valberedningen blandade sig i.

1 kommentar:

Mats sa...

Håller med helt och fullt.
Ska vi ha demokrati så ska den gälla fullt ut.

Sen är det ett storstadssyndrom som vi tyvärr får dras med.