27 januari 2009

Vi vässar vår EU-politik (del 2)

I afton har vi i Fp:s länsförbund träffats i Oskarshamn och gått igenom EU-programmet som jag skrev om förra veckan.

Vår länsförbundsordförande Sverker Thorén hade gjort välbehövliga tillägg på avsnittet Klimat och Miljö som gav punkterna mer kött på benen och visade att fp:s miljöpolitik är mer än bara kärnkraft. Bland annat att europeisk koldioxidskatt och fungerande handel med utsläppsrätter ska fungera som ekonomiskt styrmedel, så att transportsektorn får bära sina egna miljökostnader och det därmed finns pengar att tjäna på att ta bättre hand om miljön. Även i haven ska vi råda bot på utfiskningen genom att bl a ha säljbara fiskerätter, så att det ligger i varje fiskares intresse att fiska långsiktigt.

Såna marknadsekonomiska lösningar stimulerar mycket bättre (och ekonomiskt hälsosammare) än godtyckliga politiska subventioner av t ex majsetanol.

Själv är jag mycket nöjd. Hade skrivit drösvis med yrkanden och fick igenom (eller fick kloka motargument på) nästan alla. Bland annat:

  • Jämställdheten i EU:s personal ska inte lösas med kvotering, utan istället ska alliansregeringen slå sig för bröstet som har visat på hur mycket bättre jämställdhet (och etnisk spridning) man får genom att göra öppna rekryteringar och se till kompetensen istället för könet eller kompisrekryteringar. Den svenska alliansens modell ska spridas till EU.

  • Vi ska inte ensidigt fokusera på klimatåtgärder bara för att det råkar vara på modet, utan se till alla miljöfrågor när vi t ex hjälper utvecklingsländer med ”miljöbistånd”.

  • EU ska inte börja administrera alla länders sjukvårdskostnader. Det är en jättebra tanke att man ska kunna söka vård i ett annat land och skicka hem räkningen när det egna sjukhuset är fullt, men sådana initiativ måste tas av varje enskilt land. Annars skulle nog ett sjukhus i Polen få dåndimpen när de får en (med deras mått mätt) svindyr sjukhusräkning för en enkel operation utförd i Sverige.

  • Vi ska inte försöka lagstifta om rätt till abort i hela EU. Det må vara en käck fråga att driva idag, men om de konservativa krafterna i Italien, Irland m fl får majoritet i parlamentet om en fem-tio år så kan de istället förvandla vår legalisering till ett EU-förbud! Då ser jag hellre att vi fortsätter kampen för kvinnans rätt land för land, och att irländska gravida kvinnor kan ta flyget till Sverige om de behöver göra abort.

  • Alla EU-länder ska ha en solidarisk miniminivå för flyktingmottagande.

  • När det protektionistiska jordbruksstödet avvecklas (dvs halva EU:s budget) ska pengarna som blir över gå tillbaka till medlemsländerna i form av sänka medlemsavgifter.
(Jag behövde bara reservera mig mot en enda punkt, och det var den om att förbjuda narkotika i alla länder. Jag tycker inte att de enskilda ländernas narkotikapolitik ska beslutas på EU-nivå, och i så fall hade jag ändå hellre sett en politik som fokuserar på skademinimering och att göra det lättare för missbrukare att få vård. Jag är rädd att förbud och skambelägganden snarare stigmatiserar missbrukare och gör det svårare för dem att våga söka vård.)

Dessa synpunkter skickar alltså Folkpartiet i Kalmar län med till partirådet, som ska spika programmet 6-7 februari. Observera att vem som helst som är medlem kan komma med synpunkter på programförslaget fram till dess. Tyck till!

Inga kommentarer: