13 november 2012

Folkpartiet förbättrar Kalmar

[UPPDATERAD 2012-11-15]

Såhär halvvägs genom mandatperioden så har jag börjat göra en lista på vad Folkpartiet liberalerna i Kalmar har fått igenom de senaste åren, fastän vi är i opposition. Det är ju inte helt ovanligt att Socialdemokraterna först säger nej till våra förslag, för att sedan lägga ett mycket liknande förslag i eget namn något år senare.

Så, stort och smått i en salig blandning:
 • Den kommunala skol- och förskoleplanen som belastat lärarna med ofokuserad detaljstyrning har tagits bort. Att minska den politiska klåfingrigheten var ett av mina viktigaste mål denna mandatperiod.
 • LOV – lagen om valfrihet i hemtjänsten – ska nu äntligen bli verklighet i Kalmar. Sedan 2007 har vi motionerat och interpellerat om detta, och KD är väl det enda parti som stått oss bi hela vägen.
 • Kommunen ska erbjuda 150 praktikplatser till Svenska För Invandrare-studerande, så att de lär sig språket i vardagen och snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Detta efter att vi i många år har krävt att varje bolag och nämnd ska erbjuda minst två platser vardera.
 • Kommunledningskontoret omorganiseras, och (S) har backat från förslaget att flytta invandrarservice till Socialnämnden. För oss är det viktigt att Invandrarservice hör ihop med Arbetsmarknadsenheten - vägen till integration går via jobb, inte bidrag! Tyvärr så har omorganiseringen i övrigt inget tydligt effektiviseringsmål, vilket vi hade efterfrågat.
 • En tävling där skolbarn får lämna medborgarförslag ska anordnas, och vinnaren får praktisera som kommunalråd för en dag. Ett sätt att visa de unga att det går att påverka, och hur. FP:s motion fick bifall.
 • Dialogen kring medborgarförslag har blivit tydligare. Förslagslämnare får det lättare att yttra sig över sitt medborgarförslag inför oss politiker innan vi fattar beslut. FP:s motion fick bifall.
 • Skolor, förskolor och fritidshem ska testa en prestationsbaserad resurs, vilket är en morot som är helt i linje med den anti-mobbningsbonus som FP föreslog för ett år sedan.
 • Bemanningsservice på omsorgsförvaltningen börjar minskas, efter att FP föreslagit att den borde läggas ner eftersom den i 10 år vuxit sig dyr och ineffektiv.
 • Kommunen har anslutit sig till en telefon-app som visar närmaste toalett.
 • Utredning av ny busslinje för att göra det lättare att ta sig till Hansa City – ett förslag som (S) lade efter att ha haft vår motion om samma sak i skrivbordslådan i två år.
 • Genom ett chefsförsörjningsprogram har vi i många år velat hindra att kommunen drar igång en massa projekt utan vare sig ekonomiskt eller personalansvar, bara för att det är så dyrt att säga upp chefer. Något formellt bifall har vi aldrig fått, men i de senaste tillsättningarna av höga chefer i kommunen har man så smått börjat införa mer tidsbegränsade anställningsvillkor.
 • Vårt förslag om att ansluta kommunens växel till Tele-tal gick igenom, så att personer med t ex kognitiva svårigheter kan få hjälp att göra sin röst hörd.
 • När kommunen nu startar ett flygbolag ville vi att näringslivet skulle erbjudas delaktighet. (S) sade nej, men det blev verklighet ändå tack vare initiativ från Rikshem.
 • Kommunens webbsida informerar ägare till turistbussar och husbilar var det finns latrintömningsstationer.
 • Vårt förslag om särskilda ungdomsavtal för att få fler unga i jobb fick ett positivt mottagande.
  Det är vad jag kommer på just nu. Jag får väl fylla på listan när jag kommer på mer.

  Men vi har två år kvar innan nästa val, så nu är det friska nya tag för att fortsätta driva opposition för ett bättre Kalmar, innan vi får möjlighet att göra det i majoritetsställning. För till skillnad från vissa så vill jag faktiskt vinna valet 2014!

  Inga kommentarer: