06 november 2012

Påverka vad Folkpartiet ska tycka, i ny studiecirkel!

Folkpartiet liberalerna i Sverige ska anta ett helt nytt partiprogram om ett år. Folkpartiet i Kalmar startar nu en studiecirkel där både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Detta ska vara en möjlighet att påverka arbetet med det nya partiprogrammet, och därmed vad Folkpartiet ska tycka i olika frågor de kommande åren.

Programgruppen är lyhörd och vill ta emot så många synpunkter som möjligt. Därför kommer vi under fem onsdagskvällar att diskutera utifrån processmaterialet Liberalism i globaliseringens tid, som Folkpartiet tagit fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Synpunkterna och slutsatserna som vi kommer fram till kommer att rapporteras in till programgruppen, så detta är en chans att påverka Folkpartiets politik långt framåt!

Man måste inte vara medlem. Så anmäl dig och någon vän, antingen via inbjudan (PDF) eller på vårt Facebook-evenemang, så ses vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar några kvällar framöver! Vi bjuder på fika. Anmäl senast på fredag.

Program för träffarna (preliminärt):
DatumInnehåll
Onsdag
14 november
Introduktion av programarbetet, diskussion kring upplägget
Samtal kring ”Bygga Sverige starkt”
Skola, högre utbildning, forskning
Onsdag
21 november
Fortsättning ”Bygga Sverige starkt”
Jobb, företagande, miljö, klimat
Onsdag
28 november
Samtal kring ”Individen och friheten”
Egenmakt, valfrihet, jämställdhet, fördomar, öppnare gränser, invandring och integration
Onsdag
5 december
Samtal kring ”Värna välfärden i globaliseringens tid”
Valfrihet, äldreomsorg, sjukförsäkring, barns rättigheter, funktionsnedsättningar
Onsdag
12 december
Samtal kring ”Världen förändras - i globaliseringens tid”
Utvärdering och avslutning
Demokrati i världen, nätet är vardagen

Samtliga träffar sker kl 18:00-20:30 på Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långgatan 34 i Kalmar.

Inga kommentarer: