30 januari 2008

Med sossepolitik får du inte välja

(Insändare publicerad i Barometern-OT och Östran under förra veckan.)

Alliansen häver förbudet mot att ge skriftliga omdömen som kan likna betyg. Nu blir det upp till skolpersonalen och föräldrarna att bestämma från fall till fall. Elevens förutsättningar ska ligga i fokus.

Curre Danielsson (s) skriver i insändare 18 jan att han är starkt emot detta. Därmed ska hans åsikt göras till lag för alla andra föräldrar, lärare och barn, oavsett vad de själva anser är bäst.

Det handlar alltså om att hindra lärare från att skriva ned på en papperslapp hur det går i barnets utbildning och ge denna lapp till föräldrarna. Mona Sahlin har i sin politiska köpslagning signalerat att detta är den viktigaste skolfrågan i Sverige för socialdemokraterna, vilket får mig att uppriktigt undra hur (s) egentligen prioriterar.

Budskapet är dock kristallklart: med allianspolitik får du välja. Med sossepolitik får du inte välja.

--
Björn Brändewall (fp)
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar

Kuriosa 1: I Östran ändrades min rubrik till ”Valfritt med (s)”, vilket var intressant. Valfritt brukar ju betyda att man är fri att välja, men här ska det tydligen tolkas som ”fritt från val”. Jag undrar hur många läsare som fattade det.

Kuriosa 2: Den gode Curre har nu svarat på detta. Min kontrareplik kommer inom kort.

Inga kommentarer: