16 januari 2008

Slutklämmen var inte ironisk i alla fall

”Miljöfrågorna är oerhört komplexa. Inom ett universitet finns olika tolkningar av fakta och resultat – och det måste finnas. Det för vetenskapen framåt.”

– Statliga SLU motiverar sin kampanj som går ut på att förlöjliga människor som gör andra tolkningar av fakta och resultat än deras egna.

”Nu är det viktigare än någonsin med fakta och miljödata som inte kan betvivlas.”

– Statliga SLU motiverar sin kampanj som inte presenterar några fakta eller miljödata över huvud taget.

”Den typ av kunskap och miljöanalys som SLU står för är egentligen den enda garantin för att man får rätt underlag för beslut som måste fattas. Den är absolut nödvändig.”

– Statliga SLU motiverar sin kampanj med att de själva är absolut oumbärliga.

Tja, själv tolkar jag ovanstående som att de är umbärliga i allra högsta grad, med tanke på att de träffsäkert avhållit sig från just den saklighet som de tycker är så viktig att förmedla.

Om man har ”Utan riktiga fakta kan man påstå vad som helst” som slutkläm kan man väl bemöda sig att komma med några som helst fakta själv? Det skulle ju onekligen ge ett seriöst intryck.

Och detta har du och jag varit med och finansiera – vare sig vi ville eller inte.

Uppsnappat via HAX.

Inga kommentarer: