21 maj 2013

S skapar osäkerhet för elever i Kalmar

Insändare publicerad i Östran 2013-05-20:

Ska en kommunpolitiker kunna bestämma att en friskola inte ska få finnas? Trots att skolan lever upp till höga kvalitetskrav och trots att många föräldrar vill att deras barn ska gå i just den skolan? Socialdemokraternas svar på dessa frågor tycks vara ja.

Det är svårt att tolka beskedet från partiets kongress nyligen på annat sätt. S-kongressen slog fast att kommuner och landsting ska avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart nonprofit-aktörer och därmed utesluta de vanligaste friskolorna. Om rätten att driva verksamheten kan dras undan genom ett enkelt majoritetsbeslut i kommunen när som helst, tvekar nog den som annars hade velat satsa långsiktigt i ett S-dominerat län.

S-kongressen beslutade även att ”Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar” när det gäller friskolor. För den som vill skapa en bra fristående skola betyder S-politiken givetvis ökad osäkerhet, och det kan bli svårare att etablera långsiktiga aktörer i Kalmar.

Hade dessa regler gällt för ett år sedan hade Socialdemokraterna till exempel fått stoppa etableringen av Västra skolan, som de hävdade skulle sno så många elever att kommunen skulle hotas lägga ned flera av sina egna skolor. Jag påpekade redan då att argumentet inte höll – de ökande elevkullarna skulle väga upp mot detta ”tapp”.

Lyckligtvis så lyssnade inte Skolinspektionen på S utan gav Västra skolan tillstånd att slå upp portarna nu till hösten. Och som väntat så blev det ingen nedläggning – tvärtom så letar kommunen nu efter pengar för att bygga ut sina skolor och få plats med alla nya elever. Tur för Kalmar att Socialdemokraterna kördes över!

Folkpartiet välkomnar att folk väljer olika skolor då vi ser att detta skapar mångfald och driver på och ökar kvalitén även i de kommunala skolorna. Om Socialdemokraterna däremot fick lagstifta om sitt kommunala veto efter valet 2014 så skulle detta vara hotat. Kalmars skolor och elever behöver långsiktighet, tydlighet och trygghet. Varför vill S försämra för de skolor som medborgarna själva valt?

Inga kommentarer: