16 maj 2013

Den vanligaste olyckan i förskolan

På Barn- och ungdomsnämnden igår fick vi statistik om olyckor som sker i Kalmars förskolor. Jag tog en titt på alla topp-staplar i diagrammen för att få en bild av den statistiskt vanligaste olyckan:

Den typiska olyckan på förskolor i Kalmar är när en 3-årig pojke helt oförutsett faller/slår sig på huvudet, så illa att han måste uppsöka vårdcentral, när han leker på förskolegården kl 10 en torsdag i oktober. En vuxen finns närvarande, men personalen hittar inga sätt att förebygga att denna olycka händer igen.

(Bara för det så har det säkert aldrig faktiskt inträffat en olycka med just den kombinationen. Sådan är statistikens värld!)

Det finns dock ingen kunskap om olyckor i förskolan på nationell nivå. Därför har mina partikollegor i regeringen startat ett projekt för att samla in olycksstatistik från alla kommuner för att öka kunskapen om skaderisker och stärka det förebyggande arbetet.

Att skrapa eller slå sig då och då när man är liten är en naturlig del av att leka och att lära sig om livet. Men med regeringens utredning kan vi lära oss förebygga att barn verkligen skadas i förskolan.

En olycka som jag växte upp med.

Inga kommentarer: