28 maj 2013

Mer insyn och delaktighet i #kalmarkf

Jag lämnade igår in denna motion till Kalmar kommunfullmäktige, med förhoppning om mer delaktighet från kommuninvånarna när de tyngsta besluten tas. Det vore riktigt coolt om folk kunde lyssna på debatterna i direktsändning och kommentera det som sägs, t ex på Twitter:
Det demokratiska samtalet blir rikare och mer konstruktivt ju lättare medborgarna kan engagera sig i den politiska diskussionen.

Genom att spela in kommunstyrelsens sammanträden, och lägga ut ljudupptagningarna på kommunens webbplats, skulle informationen och debatten i dessa öppna sammanträden bli tillgängliga för allmänheten – även de som inte har möjlighet att t ex ta ledigt från jobbet för att komma och lyssna. Fler skulle då kunna lyssna igenom den debatt och de muntliga frågor som ställs i kommunstyrelsen – vilket ofta lyfter fram nya saker som inte nämnts i handlingarna – och göra vad de kan för att påverka i de ärenden som intresserar dem. Det är också många tunga ärenden som avgörs i kommunstyrelsen och således stannar där, vilket motiverar att inspelningar bör finnas tillgängliga för allmänheten.

Ett annat sätt att öka delaktigheten vore att direktsända kommunfullmäktiges sammanträden med ljudöverföring. Frågan har tidigare lyfts avseende bildöverföring men avfärdats p.g.a. för höga kostnader. Ljudupptagningar görs dock redan idag. Personer som inte har möjlighet att fysiskt närvara eller känner sig obekväma med att närvara skulle i vart fall kunna följa debatten genom ljudöverföring i realtid och kommentera densamma i t ex sociala medier. Kommunen bör uppmuntra detta och lansera en så kallad "hashtag" som folk kan använda när de diskuterar fullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige har i sin vision för 2020 slagit fast att ”i Kalmar utövas ett öppet politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och delaktighet”. Låt oss tillsammans leva upp till detta genom att ge våra medborgare och förtroendevalda bättre möjligheter att följa beslutsprocesserna.

Jag förslår utifrån ovanstående fullmäktige att besluta:
  • Att kommunstyrelsens sammanträden ska spelas in och läggas upp på kommunens webbplats
  • Att kommunen ska direktsända fullmäktiges sammanträden med ljudöverföring
  • Att man lanserar en s k hashtag för att uppmuntra invånare att delta i den politiska debatten
Björn Brändewall (FP)

Inga kommentarer: