31 maj 2013

Om polisanmälan

För snart två veckor sedan gjorde Kalmar kommun och Folkpartiets kalmarförening en polisanmälan mot Kalmarprofilerna B-G Svedjenäs och Martin Nilsson, för kränkande och sexistiska saker de hade sagt mot Inger Hilmansson (FP) i sin podcast. Läser du kalmarnyheter vet du nog redan detta.

Vi har haft många diskussioner om detta i Folkpartiet och gett Inger vårt stöd.

I fredags fick Folkpartiets Facebooksida en anonym uppmaning att kommentera ett brev som lagts upp på www.kalmardemokrati.n.nu utan avsändare. Enligt B-G Svedjenäs är det han själv som har skapat webbplatsen och lagt upp brevet där. (Varför klistrade han inte bara in det på sin blogg?)

I den mån brevet berör Folkpartiet skrev jag några ord på Facebook. Jag kan lägga upp det här också:
Kalmar kommun och Folkpartiet har, på inrådan från både polisen och Säpo, gjort en polisanmälan. That's it.

De reaktioner som media och allmänhet därefter har riktat mot Nilsson och Svedjenäs med anledning av deras podcast får var och en själv stå för. Debatten handlar nog inte så mycket om polisanmälan i sig, däremot att en större allmänhet blivit varse om de uttalanden som herrarna valt att publicera och marknadsföra. Folkpartiet i Kalmar och Inger Hilmansson har varit noggranna med att inte deltaga i något ”drev”.

Jag vill inte att ett språkbruk som det i podcasten ska accepteras någonstans i kommunen, allra minst i kommunen som arbetsplats. Jag vill inte bo i en kommun där kvinnor dagligen utsätts för sånt här. Om det här ska föra något gott med sig, vore det att folk får upp ögonen just för att sexistiska personangrepp och kränkningar inte är OK, vare sig de riktas mot politiker, kommunanställda eller övriga medborgare. Därför spelar polisanmälan roll.

Inga kommentarer: