28 april 2012

Betyget inte enda vägen till högre utbildning

I Barometern svarar jag idag en elev från min gamla skola Lars Kaggskolan, som har skrivit om problem med jämförelser när det nya betygssystemet ska ersätta det gamla. Jag publicerar det här också, för jag upplever att många, även politiker, tycks vara okunniga om att betygen är långt ifrån det enda sättet att komma in på högskola eller universitet nuförtiden. Det är viktigt att våra unga får veta detta, annars kan de gå miste om sin chans att söka till högre utbildning!

Precis som du skriver så var en reform av betygssystemet nödvändig. Det gamla G-VG-MVG blev för trubbigt med bara tre steg och alltför mycket tolkningsutrymme kring kriterierna för varje steg. Med de nya systemet A till E införs flera steg, Skolverket har tagit fram mycket stödmaterial till lärare om hur betyg ska sättas, och lärarutbildningen utbildar numera alla lärare i betygsättandets svåra konst.
När man byter från ett system till ett annat uppstår tyvärr alltid problem med jämförelser i en övergångsperiod. Jag märkte samma sak när jag var en av de första årskullarna som fick betyg enligt G-VG-MVG. I det nya systemet är bl a kraven för betyget A högre än det var för MVG. Målsättningen har varit att hitta en betygsskala som är jämförbar med andra länders, vilket behövs allt oftare i globaliseringens tid.
Men samtidigt har högskolor och universitet fått verktyg för att hantera skillnaderna. Regeringen har givit lärosätena större frihet i hur de antar sina studenter. En tredjedel av de sökande ska antas utifrån gymnasiebetygen. En tredjedel ska antas utifrån poängen på högskoleprovet. Sista tredjedelen kan vara en kombination av dessa, eller så kan lärosätet sätta upp egna kriterier, t ex särskilda antagningsprov eller -intervjuer för vissa utbildningar.
Goda slutbetyg är alltid bra, men det finns alltså fler vägar att komma in på en utbildning om betygen inte räcker till.
Björn Brändewall (FP) 
Vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar

3 kommentarer:

Karin K sa...

Varför har man inte denna gången olika intagningsgrupper när betygssystemet ändras? Är det inte i så fall lika rättvist eller orättvist att både A och B räknas lika högt som MVG?

Ska de som går tre år i gymnasiet känna att det är lika bra att de satsar på att bara få E i betyg och sedan lägga alla ansträngningar på högskoleprovet.

Hur bra kommer de att klara högskolestudier?

Björn Brändewall sa...

Hej Karin,
Jag tror att man gör sig själv en stor otjänst om man bara pluggar för att nätt och jämnt kunna komma in på nästa steg i utbildningen. Målet med pluggandet är ju att man ska lära sig saker, och det är där jag tycker att betygen tjänar sitt största syfte - att mäta kunskapsinhämtningen så att man vet hur det går under utbildningen. Som du själv är inne på, hur väl förberedd är man på högskolestudier om man inte har pluggat för kunskapernas skull i grundskolan och gymnasiet? (Och hur väl fungerar man sedan ute i arbetslivet?)

Jag vet inte exakt hur lagstiftaren har resonerat när man valt att inte ha olika intagningsregler. Men jag är nyfiken på hur många som uppskattas få problem just på grund av detta. Känner du till någon studie?

Jag vet att för två år sedan så var det ett stort medieuppbåd kring samma sorts likvärdighet pga införandet av de nya meritpoängen (fast då var det eleverna i det gamla systemet som kände sig missgynnade). Men när det kom till kritan så rörde det sig inte om mer än ca 150 elever i hela riket, som inte skulle kunna använda sin betygspoäng för att komma in på sitt förstahandsval. Och för dessa finns som sagt flera möjligheter, eftersom upp till 67 % av alla elever kan komma in på andra sätt än betygen.

”Lägg inte alla ägg i samma korg”, är nog mitt tips till den som satt sitt mål på en specifik och populär utbildning. Satsa både på goda betyg och på högskoleprovet. Kunskaper för livet för man på köpet.

Björn Brändewall sa...

Hej igen Karin, jag har fått veta lite mer nu. Läste i utbildningsminister Jan Björklunds senaste nyhetsbrev att man faktiskt kommer att använda olika antagningsgrupper, vilket var mer än jag visste.

"Vid antagningen till högskolan kommer elever med de nya betygen inte att konkurrera med elever med de äldre betygen, utan de konkurrerar i olika kvotgrupper. Annars hade det kunnat bli orättvist."

Det var väl trevligt! Sprid gärna den informationen, om du vet några som oroat sig över detta.