29 april 2012

Fritidsgårdar och skola måste samverka mer!

Det har skrivits mycket om fritidsgårdar i Kalmar på sistone. Verksamheten i centrala Kalmar har centraliserats till villan Monte Cavallo, men den har nu dömts ut som lokal. Centraliseringen har tyvärr lett till att avståndet mellan fritidsgårdarna och skolorna har ökat för barnen.

Jag och några allianskolleger var förra veckan och besökte särskolan vid Vasaskolan. Där finns ju fritidsgården Lyckhem, som hamnat i kläm mer än en gång pga bristande kommunikation mellan bl a de röda ordförandena i Barn- och ungdomsnämnden (som ansvarar för skolan och fritidshemmen) och Kultur- och fritidsnämnden (som ansvarar för fritidsgårdarna). Sedan centraliseringen så har Lyckhem inte kvällsöppet längre, och detta går ut över särskoleeleverna. Fritidsgården är numera bara öppen till kl 14:00 som mest.

Jag var på en mycket bra föreläsning i höstas där fritidsforskaren Ulf Blomdahl hade undersökt särskolebarnens fritidsvanor. Han kom fram till att Kalmars särskoleelever sällan träffar någon kompis efter skoltid. De VILL träffas – mycket! – men de gör det inte. Deras kompisar är ju nästan uteslutande andra särskoleelever, och de bor ju ofta utspritt i kommunen, och måste skjutsas av föräldrarna en och en, så det är ett stort projekt att föra ihop dem.

Här har fritidsgården Lyckhem spelat en så stor roll, och varit kanske den enda sociala kontakten barnen haft med jämnåriga på sin fritid. Barnen finns ju samlade där efter skoldagen, så det har varit en naturlig mötesplats.

Särskoleelever har ofta ett sämre allmänhälsotillstånd än andra, men Blomdahl menade att elever som får träffa kompisar mer än 1 gång / vecka upplever sin hälsa som mycket bättre. Lyckhem är därför en extra viktig fritidsgård, tycker jag, för den är det enda de har.

Vi i Folkpartiet liberalerna har lagt förslag om att få en tätare samverkan mellan skola och fritidsgårdar, genom att utreda möjligheterna att organisera fritidsgårdarna under Barn- och Ungdomsförvaltningen istället för Kultur- och Fritidsförvaltningen. Denna modell tillämpas redan i Södermöre kommundelsnämnd med goda resultat. Vi hoppas kunna se mer till barnen i ett heldagsperspektiv på detta sätt, men tyvärr verkar den politiska majoriteten i Kalmar inte vara redo för detta.

Vår motion kommer att behandlas i kommunstyrelsen på onsdag. Sammanträdet är öppet för allmänheten, kom gärna och lyssna.

Inga kommentarer: