19 april 2012

Kalmar(S) dåliga inflytande på Nybro

I höstas inledde Socialdemokraterna i Kalmar ett samarbete med Moderaterna och Centern i "tillväxtfrågor". Kort därefter föreslog S, M och C i arvodeskommittén kraftigt höjda politikerarvoden, främst för Johan Persson (S) och Malin Petersson (M) på 79 848 resp 92 000 kr per år.

I februari inledde Socialdemokraterna i Nybro ett samarbete med Moderaterna. Nu föreslås kraftigt höjda politikerarvoden i Nybro, främst för Markus Lund (S) och Peter Lilja (M) på 76 000 respektive 35 580 kr per år.

Nybro kommun tar efter Kalmars dåliga exempel. I båda fallen ökar man kostnaderna när kommunen i övrigt behöver spara. Enda skillnaden är väl att Nybro inte är lika uppenbara med avsändaren. Nu sägs det vara "ett tjänstemannaförslag" att höja arvodena.

Man frågar sig ju vad som varit den verkliga drivkraften bakom dessa S-inviter.

I Folkpartiet liberalerna i Kalmar anser vi fortfarande att politikernas löneutveckling borde följa genomsnittet för de kommunanställda, inte riksdaglönerna. Då har politikerna ett naturligt incitament att arbeta för högre löner för våra lärare, vårdare och alla andra anställda.

Inga kommentarer: