14 april 2012

Klargörande samtal om klyftor och segregation i Kalmar

Idag är det en mycket bra artikel i Barometern (ej online) där undertecknad tillsammans med Kajsa Hedin (M) och kommunalråden Johan Persson (S) och Anette Lingmerth (S) diskuterar kommunens välfärdsbokslut, som kartlägger invånarnas hälsa, inkomstfördelning m m. Det var bra att ha det samtalet, dels för att vi fick erkännandet från (S) att integrationen inte har fungerat, men det var även fokuserande för mig själv att sammanfatta vad jag vill göra för att förbättra i Kalmar.

Kommunen erbjuder äntligen språkpraktik för SFI-studenter, efter att vi i Folkpartiet liberalerna tjatat om det i jag-vet-inte-hur-många år. Nyanlända människor måste snabbt få kontakt med arbetslivet, och det är även så man lättast lär sig språket. Jobb och språkkunskaper är är avgörande för delaktighet i samhället.

Den geografiska segregeringen måste brytas tidigt, så att barn kan växa upp och se mer än bara sitt eget bostadsområde. Ett aktivt skolval, som jag uppmuntrat på olika sätt, gör det möjligt för familjer och elever att välja den skola som passar bäst, var som helst inom kommunen (ibland rentav utanför), och det ger även mer blandade klasser.

Man ska samtidigt inte glömma att det finns klyftor i Kalmar som inte syns vid den geografiska kartläggning som Barometern-artiklarna fokuserat på. Jag pratar om HBT-personer och människor med funktionsnedsättning, som finns överallt men som som grupper har mycket sämre hälsosituation än andra.

Johan Persson avslutade med vänsterkängan att det bara "skulle kosta ett jobbskatteavdrag att avskaffa barnfattigdomen", men det är en plattityd som helt saknar verklighetsförankring. Det känns inte ansvarigt att som kommunalråd förespegla fattiga familjer att en S-regering skulle kunna lösa deras situation med ett alexanderhuggg. Om det vore så enkelt att avskaffa barnfattigdomen, varför har inte socialdemokraterna gjort det en enda gång under sina drygt 80 år vid regeringsmakten?

Nåväl. Nu bär det av till Möre hotell i Söderåkra, där Folkpartilänet ska ha årsmöte idag. Det kommer att bli strålande solsken, för det blir det alltid när vi folkpartister sätter av en hel vårlördag för att sitta inne i ett sammanträdesrum!

Inga kommentarer: