01 augusti 2010

Björn A-Ö: Arbetskraftsinvandring

Fri arbetskraftsinvandring är sedan 2008 åter tillåtet i Sverige, tack vare att vi har en alliansregering med starkt inflytande från Folkpartiet liberalerna. Rätten att fritt få röra sig över nationsgränser är för mig en otroligt grundläggande rättighet i en fri värld. Inte minst för demokratiaspekten, att människor ska kunna "rösta med fötterna".

Motståndarnas fördomar att "de kommer och tar våra jobb" har kommit på skam - tvärtom så har arbetskraftsinvandringen skapat fler jobb. Till exempel har det kommit väldigt många thailändska kockar som startar restauranger, och som då behövt anställa servitörer och kökspersonal. Vi behöver även bli fler händer inom omsorgen när en allt större del av befolkningen blir allt äldre och behöver tas om hand.

Möjligheterna som skapas när människor frivilligt får mötas är omöjliga att förutse och överträffar alla gånger politikers försök att styra med planekonomi. Fria människor hittar lösningar.

Men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill sätta stopp för arbetskraftsinvandringen. Miljöpartiet, som varit med på alliansens linje, går nu till val på att bilda regering med de röda förbudspartierna. Frågan om denna grundläggande frihet lär alltså bli en valfråga.

Inga kommentarer: