11 augusti 2010

Björn A-Ö: Integration

När jag var liten så var det vanligare att invandrare hade jobb än att svenskfödda hade det. Idag är det tvärtom. Men det är inte människorna som har förändrats; det är politiken. Socialdemokraterna införde en bidragspolitik som passiviserade och bröt ned många människor psykiskt. Man mår inte bra av att inte få göra rätt för sig. (Fast å andra sidan är bidragsberoende människor mer benägna att rösta på det parti som lovar mest bidrag, så det var kanske en vinstaffär för sossarna.) Vi måste hitta tillbaka till den sunda arbetslinjen som låter våra nya invånare snabbt bli en aktiv del av samhället.

  • Etableringslotsar som ger jobb. Arvet efter Mona Sahlin (S) som integrationsminister är förkräckande. Mediantiden innan en nyanländ invandrare fick sin första kontakt med arbetsmarknaden var sju år; fem för män, nio för kvinnor(!)All erfarenhet visar att det första året i ett nytt land är avgörande för hur väl man kommer att bli delaktig i samhället. Sedan Nyamko Sabuni (FP) blev ny integrationsminister har hon lagt om politiken totalt. Från den första december i år kommer arbetsförmedlingen att påbörja ett nytt system med etableringslotsar. Nyanlända människor ska från dag ett kunna välja bland fristående lotsar som hjälper dem in på arbetsmaknaden. Lotsen kan vara en handläggare eller ett privat företag. Arbetsförmedlingens chef gör vågen över denna omläggning och säger att ”detta är uppdraget jag har väntat på i tio år!”Men den svenska vänstern vill alltid motarbeta reformer som innefattar privata bolag, så reformen riskerar att rivas upp om de rödgröna vinner valet.
  • Förbättra SFI-utbildningen. Människor är olika - de kan inte bara klumpas ihop i samma klassrum. Den som ”fastnar” i SFI år efter år ska kunna byta till en annan utbildningsform, t ex folkhögskola.
  • Satsa på yrkes-SFI. Med yrkes-SFI får man öva jobbet på en arbetsplats. Goda språkkunskaper är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Det är inget jag är glad över, men man måste gilla läget.
  • Skydda den fria arbetskraftsinvandringen från (S) och (V). När de röda stängde gränserna på 70-talet så var det bara asylsökande som fortfarande fick komma hit. Det skapade en attityd att invandrare alltid är offer, som måste tas om hand. Men nu när alliansen öppnat för arbetskraftsinvandring igen så börjar attityderna att svänga.

Inga kommentarer: