13 februari 2008

Försörjningskravet gäller inte flyktingar!

Nasim Malik, ersättare (s) i riksdagen, hävdar i gårdagens Östran att regeringen föreslår ett försörjningskrav för flyktingar och att detta kommer att gå ut över ensamma flyktingbarn. Detta är rent struntprat.

Malik gör två fel av två möjliga. Av Justitiedepartementets information framgår tydligt att varken flyktingar eller barn ska omfattas av ett eventuellt försörjningsskrav. Familjer ska kunna återförenas. Regeringen tar extra hänsyn just till de som flyr undan krig och förtryck, men detta verkar Malik strunta i.

Jag undrar om Nasim Malik över huvud taget läser regeringens förslag innan han kritiserar dem. Det överordnade målet för socialdemokraterna verkar vara att smutskasta alliansens arbete så mycket som möjligt. Sanningen får allt oftare stryka på foten, och vad socialdemokraterna själva har för lösningar får vi aldrig höra.

Principiellt så kan man diskutera om vi ska ha hinder för fri rörlighet över huvud taget. I en perfekt, fri värld skulle alla få bestämma hur och var de vill leva sina liv. Men de bidragsstrukturer och andra socialiseringar som socialdemokraterna byggt upp under årtionden gör det svårt göra Sverige öppet för alla. När alliansen öppnar upp för den arbetskraftsinvandring som sossarna aldrig tillät, är det alltså nödvändigt med någon sorts försörjningskrav för invandrare, men inte för flyktingar. Regeringen har med sitt förslag visat att man kan satsa både på arbetslinjen och medmänskligheten.


Kuriosa 1: Nasim Malik är inte ensam dyngspridare. Riksorganisationerna för såväl (s) som (v) och (mp) sprider samma desinformation. Man kan med andra ord inte lita på någon i vänsterblocket.

Kuriosa 2: Jag verkar ha svårt att bli vuxen. När Östran återger ovanstående (inte på nätet) så har jag blivit ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Kalmar län. Det är förvisso en förnämlig titel, men det var minst ett år sedan jag avgick som LUF-ordförande och jag signerade utspelet ”Folkpartiet liberalerna i Kalmar”.

Inga kommentarer: