26 februari 2008

Flyktingar behöver ditt bidrag. Nu!

Liberala flyktingfonden behöver din hjälp. Eller rättare sagt, flyktingarna som lever gömda i Sverige behöver din hjälp. Fonden ger mat, medicin och advokathjälp åt utsatta människor som (s) och (m) vill kasta ut. I dagsläget får fonden fler ansökningar än den har råd att hjälpa, så ditt bidrag behövs. Nu.

  • Skänk en slant för att visa att du inte stödjer dessa partiers inhumana flyktingpolitik.
  • Eller om du själv är sosse/moderat, skänk en slant för att visa att det finns gott om medmänsklighet även i dessa partier.
  • Eller ännu bättre, skänk en slant för att du struntar blankt i vilket parti folk sympatiserar med, så länge de gör något för att rädda liv och hjälpa människor i nöd!

Ge en gåva:

  • SMS:a LUF FOND10 till 72 120 så skänker du 10 kr.
  • SMS:a LUF FOND20 till 72 120 så skänker du 20 kr.
  • SMS:a LUF FOND50 till 72 120 så… ja, du fattar säkert.
  • PG 35 33 88–2.

När du är klar med ditt bidrag kan du lämna en kommentar om det nedan, så att världen ser hur varmhjärtad du är*. Det är ett så gott diplom som något.

Det har visserligen blivit lite bättre sedan regeringsskiftet. Sverige ska nu börja respektera FN:s barnkonvention och ge flyktingbarn rätt till skola. Och det blir lättare att komma hit om du kan försörja dig. Men att människor som flytt undan krig och förföljelse ska behöva gå under jorden för att överleva borde inte vara värdigt Sverige.


*) Fast Jesus bergspredikan om att ge i det fördolda var inte heller så dum, förstås…

Inga kommentarer: