17 mars 2014

Öppet brev till Nordea i Kalmar

 
Kalmar 2014-03-16.

Förra veckan mottogs jag av beskedet att ni avser att göra era kontor kontantfria, dvs upphöra med manuell kontanthantering till era kunder. Detta är inte det första steget mot minskad kontanthantering gentemot era kunder, men kanske det mest definitiva.

Denna utveckling oroar mig. Kontanthantering är en viktig samhällsfunktion som påverkar landsbygden, ideella föreningar och rätten till personlig integritet. "Det kontantfria samhället" är varken realistiskt eller önskvärt.
  • När lokala bankkontor stängs eller helt slutar med kontanter innebär det att handlare på landsbygden i praktiken tvingas agera bank. De måste hålla sig med mycket kontanter för att klara detta vilket kostar mycket pengar att göra på ett säkert sätt. Rånrisken ökar och ensamarbete på kvällar blir mer utsatt. Ytterst kan detta bli ett hot mot lokalhandelns redan utsatta existens.
  • Ideella föreningar får ofta in pengar på olika aktiviteter - fika, lotterier, loppisar etc. Det kan vara ganska mycket pengar fast i små valörer, som ingen vill ta emot - utom möjligen till en avgift som äter upp hela föreningens förtjänst.
  • Ur integritetsperspektiv gör det kontantfria samhället att våra privatliv blir mer utlämnade. När våra köp alltmer bara kan betalas elektroniskt med kort uppstår möjlighet att kartlägga vår konsumtion av varor och tjänster över tid. Till synes oskyldiga köpmönster kan avslöja mer om människors privatliv än många anar.
Jag vill vädja till er att ompröva ert beslut. Att hantera människors pengar borde vara den primära uppgiften för en bank. Kontanter bör ses som en del av samhällets infrastruktur.

Genom våra avtal och samarbeten väljer vi vilket samhälle vi vill ha. Jag har varit kund hos Nordea hela livet, men om ni står fast vid denna förändring så måste jag följa mitt samvete och söka mig till en annan bank.
Om svar anhålles.

Inga kommentarer: