19 mars 2014

Webbsända möten, javisst - men inte förrän de plockat bort viktiga beslut

Jag fick mail tidigare idag. Kalmar kommunfullmäktige ställs in i mars, ”på grund av för få ärenden”. Ja, tro det, när den rödgröna majoriteten låter alltfler tunga ärenden stanna i kommunstyrelsen! Några färska exempel, som aldrig togs upp i kommunfullmäktige:
  • Markreservationen för modulhus, där de rödgröna hoppade över detaljplanprocessen och de boendes rätt att få tycka till.
  • Kommunens upphandlingspolicy, som säkert hade mått bra av en debatt där företag som vill lämna anbud hade kunnat göra sina röster hörda.
  • Avsiktsförklaring Kalmar City, där de rödgröna bland annat vill tvinga redan pressade småbutiksägare att hålla öppet på söndagar, så att vissa aldrig någonsin kan ta ledigt.

(För den oinvigde: kommunfullmäktige är Kalmars högsta demokratiska församling. Kommunstyrelsen är en mindre grupp, där inte alla partier finns representerade; ett beredande organ för kommunfullmäktige, den "sista anhalten" innan ett ärende beslutas i kommunfullmäktige.)

Jag läser vidare i mailet:
Presidiet ser gärna att ett eventuellt överskott i fullmäktiges budget på grund av detta används för vidare utredning eller inköp av utrustning för att webbsända kommunfullmäktige.

Så lämpligt! Det har inte ens gått en månad sedan Socialdemokraterna och de andra rödgröna avslog min motion om att bland annat webbsända sammanträdena. Min motion fick ett sånt där ”anses besvarat”-svar som innebar att de avslog mina förslag punkt för punkt.

Ljudinspelningar görs redan på kommunfullmäktige. Jag ville att man skulle direktsända det på nätet. Det kräver knappt någon utrustning alls, det räcker med första bästa dator. Men nu vill de direktsända med video, inte bara ljud. (Något de rödgröna avslog i en annan motion för drygt ett år sedan.) De får de förstås gärna göra, men det är dyrare och då ser jag hellre att man lägger resurserna på att spela in ljud i kommunstyrelsen. Allt fler tunga beslut stannar som sagt där, utan att någonsin komma upp i kommunfullmäktige. Det borde medborgarna få mer insyn i.

Det är kanske det som är själva planen? Gå med på att webbsända kommunfullmäktige, men först etablera en ordning där stora och kontroversiella beslut tas någon annanstans, så att det inte finns något att diskutera i fullmäktige?

I och för sig inte första gången de styrande i Kalmar avslår en motion för att sedan lägga förslaget själva

1 kommentar:

Thore Berggren sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.