19 mars 2013

Rättelse om LAS

I Barometern idag kommenterar jag Folkpartiets förslag till nytt partiprogram, som jag skrev lite om igår. Tyvärr kan man få intrycket av artikeln att FP föreslår att man ska avskaffa LAS, lagen om anställningsskydd. Det vi föreslår är att man förändrar delen om turordningsregler i LAS, inte att lagen avskaffas helt. LAS behövs fortfarande för att skydda folk från att bli uppsagda på helt osakliga grunder.

Att se till kompetens/meriter istället för att räkna anställningsår behövs för att både ungdomar och invandrare ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden utan att bli "ut-LAS:ade" så fort någon på arbetsplatsen måste sägas upp. Alla allianspartiernas ungdomsförbund är tämligen eniga om detta, men i regeringen så stretar Moderaterna emot.

Inga kommentarer: