19 mars 2013

Rastmiljön på högstadieskolorna

P4 Kalmar har satt luppen på rastmiljön på högstadieskolor. Korridorer upplevs som bullriga och eleverna får inte lika lugna raster som vi vuxna brukar ta för givet på våra arbetsplatser. I ett inslag idag kommenterade jag läget från politiskt håll. Skolan är elevernas arbetsplats lika mycket som lärarnas, och det ska gå att skapa lugnare miljöer utan att det ska behöva kosta en förmögenhet – t ex genom att lägga upp klassernas schemata på ett smart sätt så inte alla elever måste springa i korridorerna samtidigt.

Inga kommentarer: