19 mars 2013

(O)lustigt om skuggsamhälle för papperslösa

Barometerns ledarsida skriver idag om asylpolitiken och de olika regeringspartiernas olika syn på denna, där Moderaterna står för en mer restriktiv politik, vilket migrationsminister Tobias Billström (M) gjort ack så tydligt på sistone:
Men också KD och FP – och i ännu högre grad ett Centerparti som talat om öppna gränser – saknar helhetsansvaret. Bara Moderaterna talar om att avvisningar är den generösa asylpolitikens andra sida, om att ett skuggsamhälle inte är eftersträvansvärt. FP, MP, C och i ännu högre grad S vill ­aldrig tala om denna del av asylpolitiken.
Så lustigt. Jag som trodde att avvisningar och ett skuggsamhälle var baksidan av restriktiv asylpolitik.
Att ytterligare ge ”papperslösa” rättigheter på arbetsmarknaden eller i politiken och stimulera ett parallellsamhälle präglat av exploatering ligger inte i människornas egna intressen.
Så lustigt. Jag som trodde att parallellsamhälle och exploatering uppstod just när man inte låter papperslösa ha rättigheter.

I Folkpartiets förslag till nytt partiprogram föreslår vi för övrigt att asylsökande som får jobb under pågående asylprocess enklare ska kunna växla spår och ansöka om uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Se där - ett konkret sätt att kombinera medmänsklighet med samhällsnytta! I programarbetet finns en reservation (se bilaga i slutet) från Frida Johansson Metso och Linda Nordlund, som även vill att detta ska omfatta papperslösa. Det tycker jag låter som en självklarhet, och något jag kommer att försöka göra till verklighet när det slutliga programmet antas.

Inga kommentarer: