20 mars 2013

Mer tid i förskolan för "15-timmarsbarnen"

Idag har jag lämnat in denna motion till Kalmar kommunfullmäktige:

Förskolan handlar inte längre bara om barnpassning, utan mer och mer om pedagogisk utveckling för barnen. Barn som fått en gedigen förskoletid är bättre rustade för att klara grundskolan. Ändå är rätten till tid i förskola olika beroende på föräldrarnas situation. Idag har barn till arbetslösa endast rätt till förskola 15 timmar/vecka. Om en vuxen är föräldraledig med ett barn har även syskon endast begränsad rätt till förskola.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har i dagarna aviserat en lagändring som kan ge kommunerna skyldighet att erbjuda 30 timmar förskola/vecka för dessa barn, från ett års ålder. Detta är välkommet, särskilt i fallet med barn till arbetslösa. De barn som växer upp i utanförskap behöver förskolan mest. Det är även där deras jämnåriga kamrater finns.

Här har Kalmar kommun en möjlighet att gå före och erbjuda utökad valfrihet och ökad tid i förskolan redan nu. Det finns många olika sätt att göra detta, beroende på var vi vill lägga ambitionsnivån. Man kan utreda en ökning i 5-timmarsintervall från 20 timmar/vecka ända upp till 40 timmar/vecka.

Andra kommuner ger kreativa lösningar att inspireras av. Hammarö kommun erbjuder föräldrar att öka från 15 timmar till 20 timmar, men betala för de extra 5 timmarna. I Huddinge kommun låter man föräldrarna välja mellan att ha 15 timmar/vecka året runt, eller 25 timmar/vecka under skolterminerna. Det senare ger förskolepersonalen större möjlighet att ta ut semester under loven. Många kommuner erbjuder återbetalning av avgiften om personalen är sjuk och inte kan ta emot barnet. Men det kan även finnas skäl för föräldrar att under perioder välja att ta hand om barnet själva, och då få tillbaka avgiften för de dagarna.

Genom att öka tillgången till förskola kan Kalmar även öka sin attraktionskraft som familjekommun. Det är välkänt att omfattningen och kvaliteten på skola och förskola är mycket viktig då familjer överväger att byta bostadsort. Ofta sammanfaller nytt jobb eller studier med den tid då det är dags för barnen att börja i förskolan och genom att erbjuda en utökad tid i en förskola av hög kvalité kan vi få fler att välja Kalmar.

Varje familj är unik och står inför egna beslut för hur man vill lösa boende, barnomsorg, arbete, föräldraledighet och fritid. Dessa beslut fattas bäst av familjerna själva men kommunen kan ge fler valmöjligheter.

Ökad tid i förskolan kan alltså motverka utanförskap, öka kommunens attraktionskraft och öka familjernas valfrihet. Därför föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:

  • Att Kalmar kommun utreder olika möjligheter att tillhandahålla utökad förskoleverksamhet för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande, i enlighet med motionens intentioner.
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna

Inga kommentarer: