25 februari 2013

Träffa en EU-parlamentariker på torsdag

På torsdag kommer vår europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) till Kalmar. Klockan 18:00 föreläser hon om EU i ett större perspektiv – freden, grundläggande värderingar och framtiden.

Cecilia jobbar mycket med patenträtt i EU, och har varit starkt pådrivande i arbetet för en mer rättssäker asylpolitik mellan länderna.

Välkommen att lyssna (och kanske ställa några frågor?) på Kalmar läns museum på torsdag, kl 18:00. Sprid gärna detta!

Inga kommentarer: