06 februari 2013

Förslag för fler praktikplatser stoppade

I fredags skrev jag i Barometern om förslag som vi från alliansen i Barn- och ungdomsnämnden lägger för att öka tillgången till praktikplatser i grundskolan. (Rubriken var dock inte mitt val.)
Vi vill att alla elever som går ut grundskolan i Kalmar ska ha en klar och realistisk idé om vad de vill jobba med, eller vilket gymnasieprogram de vill välja. Vi i Alliansen i barn- och ungdomsnämnden vill att individens drömmar ska väckas tidigt, så att den kan jobba målmedvetet och inspirerat för att få de betyg som krävs för att komma in på drömutbildningen. Detta kräver tidiga kontakter med arbetslivet.
Som svar på ett medborgarförslag, där högstadieelever efterfrågar praktikplatser för att få bättre inblick inför gymnasievalen, lade vi i fredags två förslag i nämnden:
  • Samordna förfrågningarna mellan grundskola, gymnasieskola och kommunens arbetsmarknadsenhet. Ett företag ska inte behöva bli kontaktat tre gånger om praktikplats från olika delar av kommunorganisationen; då säger de kanske nej av slentrian till slut och missar en jättebra matchning.
  • Samla möjliga praktikplatser i en platsbanSamordna förfrågningarna mellan grundskola, gymnasieskola och kommunens arbetsmarknadsenhet. Ett företag k på en öppen webbplats, där elever, skolpersonal och arbetsgivare kan söka och lägga upp förfrågningar eller erbjudanden om praktik. Då kan även företag se hur andra företag tar emot praktikanter – se att det inte behöver vara så krångligt.
Men trots att vi till en början bara ville se en utredning av möjligheterna att förverkliga detta, kunde inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställa upp på detta, utan stoppade förslagen! Det är sorgligt att de inte ens vill se en utredning av hur elever ska kunna få testa praktik innan de måste välja program till gymnasieskolan.

Inga kommentarer: