07 juli 2010

Alla ska ha rätt till vård, oavsett var man är född!

Tusentals människor vistas i Sverige utan att ha rätt till vård. De är papperslösa och saknar därmed personnummer. Därmed har de inte tillgång skola och vård. Söker de vård riskerar de att bli hemskickade till det elände som de flytt ifrån.

Mot detta demonstrerade jag idag i Visby tillsammans med Liberala ungdomsförbundet och Folkpartiet liberalerna. Papperslösa ska ha rätt till vård. Folkpartiet liberalerna har redan tillsatt en utredning om hur vård ska kunna ges till papperslösa. Vi vill påverka politeiker i alla partier (fast främt S och M) inför 2011, då beslut ska tas, så att vi kan ta bort plikten för sjukvårdspersonal att kontakta polisen, och öka rättigheterna till vård.

Läkare är under en yrkesed att hjälpa och hela sjuka, oavsett vilka de är. Den eden ska de få följa!

Vår namninsamling för detta lyckades få 120 namnunderskrifter under den relativt korta demonstrationen. Om du missade det, så kan u även skriva under digitalt.

Fler som bloggar om detta: André Nilsson, Per Pettersson, Amanda Brihed, Emma Söderberg Majanen, Christoffer Fagerberg, Birgitta Rydberg.

Inga kommentarer: