31 juli 2010

12 vallöften för Kalmars skolor!

Många föräldrar och lärare i Kalmar har hört av sig till mig via den utmärkta webbplatsen Börja med skolan - så löser sig resten och undrat vilka vallöften Folkpartiet liberalerna i Kalmar ger för skolan i höstens val. Eftersom vi har lagt mycket fokus på vår skol- och förskolepolitik under de gångna året och visat på en tydlig kontrast gentemot det rödgröna styret, är det med glädje jag presenterar våra vallöften:

Vi lovar att

 1. De föräldrar som vill ha barnomsorg ska kunna välja mellan olika alternativ, så att varje familj kan hitta den form som passar dem bäst.
 2. Införa en verklig barnomsorgsgaranti. Det innebär att om ditt barn inte får förskoleplats i tid så kompenserar kommunen detta. Man ska exempelvis kunna anlita en förälder eller släkting som får betalt för att ta hand om barnet tills kommunen ordnat en förskoleplats.

 3. Skolan ska få tillräckligt med resurser för att leva upp till de kvalitetskrav som samhället ställer. (Vilket de gångna åren har inneburit att vi budgeterat mer pengar till skolan varje år jämfört med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.)
 4. Kommunen ska minska sin detaljreglering av skolan.

 5. Skolhälsovården ska utökas så att det lättare kan upptäckas i tid om problem som exempelvis ätstörningar eller missbruk förekommer.
 6. Barn som behöver särskilt stöd ska upptäckas tidigt. Inför en läsa-skriva-räkna-garanti!

 7. Friheten att välja skola ska gälla även för barn som är i behov av stora stödinsatser.

 8. Extra begåvade och studiemotiverade elever ska erbjudas större utmaningar.

 9. Skolskjuts ska erbjudas/tillhandahållas även vid dubbelt boende.

 10. Utbildade yrkes- och studievägledare ska anställas i grundskolan.

 11. Främja skolbiblioteken så att varje rektorsområde har minst ett bibliotek.

 12. Flytta på mobbaren istället för mobbningsoffret, om en mobbningskonflikt inte kan lösas på annat sätt än att man måste skilja på offret och plågoanden/plågoandrarna

Inga kommentarer: